VN30 Index Futures 01 month (HNX: VN30F1M)

1528.00

17.00 1.13
12/09/2021 14:04

Open1,513.0

High1,530.0

Low1,510.0

Vol98,118

OI35,485

Basis2.35

Foreign Buy2,871

Foreign Sell1,220

High Listing1,568.0

Low Listing578.7

Avg Vol Listing114,056

Beta-

View with VN30F1M: HPG VND TCB VIC VN30F2112
Trending: HPG (155,320) - SSI (93,935) - MBB (88,879) - ROS (84,610) - ITA (83,158)
1 day | All
DateOpenCloseVolume
Matched
Change
12/09/20211,513.01,528.097,51717 (1.13%)
12/08/20211,515.81,511.0144,500-1 (-0.07%)
12/07/20211,490.11,512.0160,33131.80 (2.15%)
12/06/20211,508.11,480.2198,268-28.80 (-1.91%)
12/03/20211,545.01,509.0150,443-31 (-2.01%)
DateContract codeOpenCloseVolume
Matched
Change
12/09/2021VN30F1M1,513.01,528.297,35317.20 (1.14%)
12/09/2021VN30F2M1,510.01,526.037516.10 (1.07%)
12/09/2021VN30F21121,513.01,528.297,35317.20 (1.14%)
12/09/2021VN30F22011,510.01,526.037516.10 (1.07%)
12/09/2021VN30F22031,507.11,521.818616.30 (1.08%)
12/09/2021VN30F22061,506.01,519.819316.50 (1.10%)
Maturity month:12/2021
Last trading date:12/16/2021
Last payment date:12/17/2021
Trading unit:1 contract
Underlying asset:VN30 Index
Trading collar:+/-7%
Daily settlement price:Regulated by VSD
Settlement method:Cash settlement
Tick size:index point
Initial margin ratio:13% (Effective from 10/19/2018)
Position limit:

Maximum number of index (VN30/HNX30) futures in one account

Professional Securities Investor20,000
Institutional Investor10,000
Individual Investor5,000
12/08/2021Chứng khoán phái sinh Ngày 09/12/2021: Sự lạc quan vẫn chưa trở lại
12/07/2021Chứng khoán phái sinh Ngày 08/12/2021: Trở lại trên vùng 1,490-1,510 điểm
12/06/2021Chứng khoán phái sinh Ngày 07/12/2021: VN30-Index phá vỡ vùng 1,490 - 1,510 điểm
12/04/2021Chứng khoán phái sinh Tuần 06-10/12/2021: Phe Short áp đảo
12/02/2021Chứng khoán phái sinh Ngày 03/12/2021: Bên bán vẫn đang chiếm ưu thế
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.