VN30 Index Futures 01 month (HNX: VN30F1M)

1181.30

-18.20 -1.52
03/04/2021 15:08

Open1,196.0

High1,200.7

Low1,165.0

Vol186,086

OI30,919

Basis7.01

Foreign Buy1,086

Foreign Sell1,047

High Listing1,199.5

Low Listing578.7

Avg Vol Listing98,128

Beta-

View with VN30F1M: VN30F2103 HPG MBB VNM TCB
Trending: HPG (98,811) - MBB (72,791) - VNM (54,540) - TCB (53,011) - ACB (46,639)
HĐTL chỉ số VN30 01 tháng
1 day | All
DateOpenCloseVolume
Matched
Change
03/04/20211,196.01,181.3186,086-18.20 (-1.52%)
03/03/20211,193.01,199.5125,1045.50 (0.46%)
03/02/20211,198.01,194.0137,5121 (0.08%)
03/01/20211,183.11,193.0104,84319 (1.62%)
02/26/20211,161.61,174.0200,027-8 (-0.68%)
DateContract codeOpenCloseVolume
Matched
Change
03/04/2021VN30F1M1,196.01,181.3186,086-18.20 (-1.52%)
03/04/2021VN30F2M1,200.01,184.0610-19 (-1.58%)
03/04/2021VN30F21031,196.01,181.3186,086-18.20 (-1.52%)
03/04/2021VN30F21041,200.01,184.0610-19 (-1.58%)
03/04/2021VN30F21061,202.91,185.2124-17.80 (-1.48%)
03/04/2021VN30F21091,200.91,185.0127-18 (-1.50%)
Maturity month:03/2021
Last trading date:03/18/2021
Last payment date:03/19/2021
Trading unit:1 contract
Underlying asset:VN30 Index
Trading collar:+/-7%
Daily settlement price:Regulated by VSD
Settlement method:Cash settlement
Tick size:index point
Initial margin ratio:13% (Effective from 10/19/2018)
Position limit:

Maximum number of index (VN30/HNX30) futures in one account

Professional Securities Investor20,000
Institutional Investor10,000
Individual Investor5,000
03/04/2021Chứng khoán phái sinh 05/03/2021: Bên bán chiếm được ưu thế
03/03/2021Chứng khoán phái sinh 04/03/2021: VN30-Index đang đi ngang?
03/02/2021Chứng khoán phái sinh 03/03/2021: VN30-Index kết phiên ở trên vùng 1,170-1,190 điểm
03/01/2021Chứng khoán phái sinh 02/03/2021: Nhiều tín hiệu ủng hộ tiếp tục Long
02/27/2021Chứng khoán phái sinh Tuần 01-05/03/2021: VN30-Index tiếp tục test vùng đỉnh lịch sử
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.