VN30 Index Futures 01 month (HNX: VN30F1M)

1470.90

-4.10 -0.28
08/04/2021 15:04

Open1,473.5

High1,481.0

Low1,461.6

Vol252,556

OI45,162

Basis-1.30

Foreign Buy1,907

Foreign Sell1,056

High Listing1,568.0

Low Listing578.7

Avg Vol Listing109,329

Beta-

View with VN30F1M: HPG VN30F2108 VNM MBB CTG
Trending: HPG (158,922) - MBB (130,722) - CTG (117,135) - TCB (100,089) - VNM (87,661)
1 day | All
DateOpenCloseVolume
Matched
Change
08/04/20211,473.51,470.9252,556-4.10 (-0.28%)
08/03/20211,449.01,475.0307,94927.10 (1.87%)
08/02/20211,446.11,447.9215,9912.90 (0.20%)
07/30/20211,430.01,445.0234,95813.90 (0.97%)
07/29/20211,416.11,431.1265,92723.30 (1.66%)
DateContract codeOpenCloseVolume
Matched
Change
08/04/2021VN30F1M1,473.51,470.9252,556-4.10 (-0.28%)
08/04/2021VN30F2M1,470.11,469.0391 (%)
08/04/2021VN30F21081,473.51,470.9252,556-4.10 (-0.28%)
08/04/2021VN30F21091,470.11,469.0391 (%)
08/04/2021VN30F21121,468.51,463.045-3 (-0.20%)
08/04/2021VN30F22031,466.81,464.116-2.40 (-0.16%)
Maturity month:08/2021
Last trading date:08/19/2021
Last payment date:08/20/2021
Trading unit:1 contract
Underlying asset:VN30 Index
Trading collar:+/-7%
Daily settlement price:Regulated by VSD
Settlement method:Cash settlement
Tick size:index point
Initial margin ratio:13% (Effective from 10/19/2018)
Position limit:

Maximum number of index (VN30/HNX30) futures in one account

Professional Securities Investor20,000
Institutional Investor10,000
Individual Investor5,000
08/04/2021Chứng khoán phái sinh Ngày 05/08/2021: Rủi ro đang tăng lên
08/03/2021Chứng khoán phái sinh Ngày 04/08/2021: Chờ đợi tín hiệu tại đường SMA 50 ngày
08/02/2021Chứng khoán phái sinh Ngày 03/08/2021: Nhà đầu tư đã bớt bi quan về triển vọng của VN30-Index
07/31/2021Chứng khoán phái sinh Tuần 02-06/08/2021: VN30-Index hướng tới đường SMA 50 ngày
07/29/2021Chứng khoán phái sinh Ngày 30/07/2021: VN30-Index test lại ngưỡng Fibonacci Retracement 23.6%
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.