VN30 Index Futures 01 month (HNX: VN30F1M)

965.90

1.90 0.20
11/25/2020 09:02

Open966.2

High966.9

Low965.7

Vol1,653

OI25,547

Basis6.29

Foreign Buy20

Foreign Sell1

High Listing1,178.3

Low Listing578.7

Avg Vol Listing93,606

Beta-

View with VN30F1M: VN30F2M HPG VN30F2012 VNM TCB
Trending: HPG (92,177) - VNM (47,847) - HSG (46,032) - TCB (44,551) - MBB (37,623)
HĐTL chỉ số VN30 01 tháng
1 day | All
DateOpenCloseVolume
Matched
Change
11/25/20200.0967.0 (%)
11/24/2020960.9964.0153,9724.60 (0.48%)
11/23/2020952.9959.4106,8127 (0.73%)
11/20/2020950.1952.490,5522.90 (0.31%)
11/19/2020935.9944.282,7328.20 (0.88%)
DateContract codeOpenCloseVolume
Matched
Change
11/25/2020VN30F1M0.0967.0 (%)
11/25/2020VN30F2M0.00.0 (%)
11/25/2020VN30F20120.0967.0 (%)
11/25/2020VN30F21010.00.0 (%)
11/25/2020VN30F21030.0962.5 (%)
11/25/2020VN30F21060.00.0 (%)
Maturity month:12/2020
Last trading date:12/17/2020
Last payment date:12/18/2020
Trading unit:1 contract
Underlying asset:VN30 Index
Trading collar:+/-7%
Daily settlement price:Regulated by VSD
Settlement method:Cash settlement
Tick size:index point
Initial margin ratio:13% (Effective from 10/19/2018)
Position limit:

Maximum number of index (VN30/HNX30) futures in one account

Professional Securities Investor20,000
Institutional Investor10,000
Individual Investor5,000
11/24/2020Chứng khoán phái sinh 25/11/2020: Vùng 930-945 điểm sẽ là hỗ trợ gần nhất cho VN30-Index
11/23/2020Chứng khoán phái sinh 24/11/2020: Basis đảo chiều âm trở lại
11/21/2020Chứng khoán phái sinh Tuần 23-27/11/2020: VN30-Index vượt vùng 930-945 điểm
11/19/2020Chứng khoán phái sinh 20/11/2020: VN30-Index tiếp tục test vùng 930-945 điểm
11/18/2020Chứng khoán phái sinh 19/11/2020: Thận trọng trong phiên giao dịch đáo hạn hợp đồng VN30F2011
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.