Hướng dẫn sử dụng

VN30 Index Futures 01 month (HNX: VN30F1M)

1087.00

11.00 1.02
11/28/2023 15:19

Open1,077.4

High1,092.6

Low1,068.3

Vol285,969

OI55,837

Basis-1.51

Foreign Buy4,315

Foreign Sell5,536

High Listing1,568.0

Low Listing578.7

Avg Vol Listing155,515

Beta-

View with VN30F1M: VN30F2M HPG NVL CEO VNM
Trending: NVL (124,485) - HPG (90,436) - DIG (67,187) - CEO (66,341) - VIC (56,763)
1 day | All
DateOpenCloseVolume
Matched
Change
11/28/20231,077.41,087.0285,96911 (1.02%)
11/27/20231,084.51,076.0211,985-8.90 (-0.82%)
11/24/20231,082.41,084.9332,9734.90 (0.45%)
11/23/20231,118.11,080.0302,416-32 (-2.88%)
11/22/20231,110.71,112.0281,2061 (0.09%)
DateContract codeOpenCloseVolume
Matched
Change
11/28/2023VN30F1M1,077.41,087.0285,96911 (1.02%)
11/28/2023VN30F2M1,075.41,084.07239.20 (0.86%)
11/28/2023VN30F1Q1,072.01,082.97715.20 (1.42%)
11/28/2023VN30F2Q1,073.01,084.9339.90 (0.92%)
11/28/2023VN30F23121,077.41,087.0285,96911 (1.02%)
11/28/2023VN30F24011,075.41,084.07239.20 (0.86%)
11/28/2023VN30F24031,072.01,082.97715.20 (1.42%)
11/28/2023VN30F24061,073.01,084.9339.90 (0.92%)
Maturity month:12/2023
Last trading date:12/21/2023
Last payment date:12/22/2023
Trading unit:1 contract
Underlying asset:VN30 Index
Trading collar:+/-7%
Daily settlement price:Regulated by VSD
Settlement method:Cash settlement
Tick size:index point
Initial margin ratio:13% (Effective from 10/19/2018)
Position limit:

Maximum number of index (VN30/HNX30) futures in one account

Professional Securities Investor20,000
Institutional Investor10,000
Individual Investor5,000
11/28/2023Chứng khoán phái sinh ngày 29/11/2023: Rủi ro vẫn còn
11/27/2023Chứng khoán phái sinh ngày 28/11/2023: Thị trường dần kém sắc
11/25/2023Chứng khoán phái sinh tuần 27/11-01/12/2023: Thị trường vẫn còn nhiều rủi ro
11/23/2023Chứng khoán phái sinh ngày 24/11/2023: Sắc đỏ bao trùm thị trường
11/22/2023Chứng khoán phái sinh ngày 23/11/2023: Vẫn chưa có sự bứt phá
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.