HĐTL chỉ số VN30 tháng 12/2019 (HNX: VN30F1912)

VN30 Index Futures December 2019

883,20

-0,80 -0,09
12/12/2019 09:49

Mở cửa884.3

Cao nhất884.4

Thấp nhất882.4

KLGD11,093

OI18,052

Basis2.81

NN mua42

NN bán23

Cao nhất NY943.7

Thấp nhất NY856.8

KLBQ NY7,477

Beta-

Mã xem cùng VN30F1912: VN30F1M VN30F2001 VN30F2003 VN30F2006 VN30F1911
Trending: VNM (25.124) - HPG (24.024) - MSN (18.860) - FLC (17.487) - MWG (16.899)
HĐTL chỉ số VN30 tháng 12/2019
1 ngày | Tất cả
NgàyMở
cửa
Đóng
cửa
KL
khớp
Thay đổi
12/12/2019884.3882.910,759-1.10 (-0.12%)
11/12/2019876.8884.093,8787 (0.80%)
10/12/2019878.6877.092,670-2.20 (-0.25%)
09/12/2019884.9879.265,351-5.50 (-0.62%)
06/12/2019885.5884.767,658-0.30 (-0.03%)
NgàyMã HĐMở
cửa
Đóng
cửa
KL
khớp
Thay đổi
12/12/2019VN30F1M884.3882.910,759-1.10 (-0.12%)
12/12/2019VN30F2M885.9885.059-0.20 (-0.02%)
12/12/2019VN30F1912884.3882.910,759-1.10 (-0.12%)
12/12/2019VN30F2001885.9885.059-0.20 (-0.02%)
12/12/2019VN30F2003889.4889.330.20 (0.02%)
12/12/2019VN30F2006891.0890.590.60 (0.07%)
Tháng ĐH:12/2019
Ngày GDĐT:19/04/2019
Ngày GDCC:19/12/2019
Ngày TTCC:20/12/2019
Đơn vị giao dịch:1 hợp đồng
Tài sản cơ sở:Chỉ số VN30
Biên độ giao động giá:+/-7%
Phương pháp xác định giá thanh toán hàng ngày:Theo quy định của TTLKCK
Phương thức thanh toán:Thanh toán bằng tiền mặt
Bước giá/Đơn vị yết giá:điểm chỉ số
Tỷ lệ ký quỹ ban đầu:13% (Hiệu lực từ ngày 19/10/2018)
Giới hạn vị thế:

Số lượng HĐTL chỉ số VN30/HNX30 tối đa  được nắm giữ trên 1 tài khoản

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp20,000
Nhà đầu tư tổ chức10,000
Nhà đầu tư cá nhân5,000
11/12/2019Chứng khoán phái sinh 12/12/2019: Tình hình chuyển biến tích cực cho phe Long
10/12/2019Chứng khoán phái sinh 11/12/2019: Phe Short vẫn đang chiếm ưu thế
09/12/2019Chứng khoán phái sinh 10/12/2019: Basis đảo chiều âm trở lại
09/12/2019Công ty chứng khoán họ FLC sắp tham gia mảng phái sinh
07/12/2019Chứng khoán phái sinh Tuần 09-13/12/2019: Tốt xấu đan xen