HĐTL chỉ số VN30 tháng 12/2019 (HNX: VN30F1912)

VN30 Index Futures December 2019

870,00

-2,00 -0,23
16/08/2019 14:59

Mở cửa874.0

Cao nhất885.5

Thấp nhất870.0

KLGD250

OI391

Basis-22.44

NN mua2

NN bán1

Cao nhất NY910.7

Thấp nhất NY860.3

KLBQ NY94

Beta-

Mã xem cùng VN30F1912: VN30F1909 VN30F1908 VN30F2003 VN30F1M VN30F2M
Trending: MWG (27.946) - HPG (26.797) - VNM (26.487) - FPT (20.587) - VGI (17.760)
HĐTL chỉ số VN30 tháng 12/2019
1 ngày | Tất cả
NgàyMở
cửa
Đóng
cửa
KL
khớp
Thay đổi
16/08/2019874.0870.0250-2 (-0.23%)
15/08/2019863.0872.0273 (%)
14/08/2019870.0872.0992.70 (0.31%)
13/08/2019873.7869.347-5.70 (-0.65%)
12/08/2019873.0875.01660.70 (0.08%)
NgàyMã HĐMở
cửa
Đóng
cửa
KL
khớp
Thay đổi
16/08/2019VN30F1M877.1879.1100,3042.10 (0.24%)
16/08/2019VN30F2M877.0878.0407-15.20 (-1.70%)
16/08/2019VN30F1909877.1879.1100,3042.10 (0.24%)
16/08/2019VN30F1910877.0878.0407-15.20 (-1.70%)
16/08/2019VN30F1912874.0870.0250-2 (-0.23%)
16/08/2019VN30F2003875.0878.3754.30 (0.49%)
Tháng ĐH:12/2019
Ngày GDĐT:19/05/2019
Ngày GDCC:19/12/2019
Ngày TTCC:20/12/2019
Đơn vị giao dịch:1 hợp đồng
Tài sản cơ sở:Chỉ số VN30
Biên độ giao động giá:+/-7%
Phương pháp xác định giá thanh toán hàng ngày:Theo quy định của TTLKCK
Phương thức thanh toán:Thanh toán bằng tiền mặt
Bước giá/Đơn vị yết giá:điểm chỉ số
Tỷ lệ ký quỹ ban đầu:13% (Hiệu lực từ ngày 19/10/2018)
Giới hạn vị thế:

Số lượng HĐTL chỉ số VN30/HNX30 tối đa  được nắm giữ trên 1 tài khoản

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp20,000
Nhà đầu tư tổ chức10,000
Nhà đầu tư cá nhân5,000
17/08/2019Chứng khoán phái sinh 19-23/08/2019: Tâm lý bi quan bao trùm
15/08/2019Chứng khoán phái sinh 16/08/2019: Đứng ngoài quan sát
14/08/2019Chứng khoán phái sinh 15/08/2019: Cẩn thận quan sát khi hợp đồng VN30F1908 đáo hạn
13/08/2019Chứng khoán phái sinh 14/08/2019: Cẩn thận với các nhịp rung lắc trong phiên
13/08/2019KBSV chính thức trở thành thành viên giao dịch phái sinh