Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.02 (HOSE: CVNM1902)

CW.VNM.KIS.M.CA.T.02

1,510

-100 (-6.21%)
06/12/2019 15:00

Mở cửa1,520

Cao nhất1,520

Thấp nhất1,400

Cao nhất NY3,200

Thấp nhất NY1,400

KLGD1,070

NN mua102

NN bán7

KLCPLH5,000,000

Số ngày đến hạn109

Giá CK cơ sở116,300

Giá thực hiện133,333

Hòa vốn **148,433

S-X *-17,033

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CVNM1902: CVNM1905 CVNM1903 CVNM1901 CVNM1904 CVJC1901
Trending: VNM (28.023) - HPG (23.215) - FLC (19.663) - MSN (19.149) - MWG (18.819)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.02

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiáThay đổiKhối lượng
06/12/20191,510-100 (-6.21%)1,070
05/12/20191,610-60 (-3.59%)1,390
04/12/20191,67080 (+5.03%)1,030
03/12/20191,590-180 (-10.17%)1,060
02/12/20191,770-110 (-5.85%)1,010
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (VNM)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CVNM190120 (0.00%)871,870-42,588159,088KIS6 tháng
CVNM19021,510-100 (-6.21%)1,070-17,033148,433KIS6 tháng
CVNM190315,050-1,760 (-10.47%)12,770-3,700135,050SSI6.5 tháng
CVNM1904860-120 (-12.24%)125,870-16,700141,600HCM6 tháng
CVNM19051,500-500 (-25%)7,670-10,500141,800MBS6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (KIS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CHPG190220 (0.00%)1,538,98023,850-18,14942,0996 tháng
CVNM190120 (0.00%)871,870116,300-42,588159,0886 tháng
CDPM190178090 (+13.04%)153,96013,100-88814,7684 tháng
CNVL19011,090-20 (-1.80%)43,01057,000-5,08866,4485 tháng
CSTB1901540-30 (-5.26%)115,86010,000-88811,4284 tháng
CVHM19013,160-90 (-2.77%)117,54092,0002,112102,5285 tháng
CVJC19012,170-120 (-5.24%)1,010144,400-1,278167,3785 tháng
CVNM19021,510-100 (-6.21%)1,070116,300-17,033148,4336 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:VNM
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Sữa Việt Nam (HOSE: VNM)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:26/09/2019
Ngày niêm yết:09/10/2019
Ngày giao dịch đầu tiên:11/10/2019
Ngày giao dịch cuối cùng:24/03/2020
Ngày đáo hạn:26/03/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:10 : 1
Giá phát hành:1,840
Giá thực hiện:133,333
Khối lượng Niêm yết:5,000,000
Khối lượng lưu hành:5,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành