Chứng quyền VHM/8M/SSI/C/EU/Cash-12 (HOSE: CVHM2113)

CW VHM/8M/SSI/C/EU/Cash-12

70

-30 (-30%)
20/05/2022 15:00

Mở cửa100

Cao nhất110

Thấp nhất70

Cao nhất NY3,900

Thấp nhất NY60

KLGD324,000

NN mua-

NN bán-

KLCPLH15,000,000

Số ngày đến hạn41

Giá CK cơ sở66,800

Giá thực hiện90,000

Hòa vốn **90,350

S-X *-23,200

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CVHM2113: CTCB2112 CVHM2204 CHPG2117 CVHM2207 VHM
Trending: HPG (126.865) - FLC (107.553) - DIG (103.877) - CEO (87.648) - MBB (77.637)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiá đóng cửaThay đổiKhối lượng
20/05/202270-30 (-30%)324,000
19/05/2022100-10 (-9.09%)111,000
18/05/202211010 (+10%)154,800
17/05/202210010 (+11.11%)528,400
16/05/202290 (0.00%)561,100
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (VHM)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CVHM211370-30 (-30%)324,000-23,20090,350SSI8 tháng
CVHM2115250 (0.00%)64,900-27,20096,500ACBS9 tháng
CVHM2201300-20 (-6.25%)46,500-20,87892,478KIS9 tháng
CVHM2202250-20 (-7.41%)58,800-26,20095,000HCM9 tháng
CVHM2203190-20 (-9.52%)31,500-16,20084,900MBS4.5 tháng
CVHM2204260 (0.00%)1,000,500-15,20083,040VND5 tháng
CVHM2205330-40 (-10.81%)46,100-12,08884,168KIS5 tháng
CVHM2206410 (0.00%)6,300-19,20088,050VCI6 tháng
CVHM22071,40080 (+6.06%)14,300-6,20084,200MBS6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (SSI)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CACB210218010 (+5.88%)409,10029,050-5,95035,3608 tháng
CHPG211770-10 (-12.50%)390,20037,650-22,35060,3508 tháng
CTCB211260-10 (-14.29%)108,20035,700-19,30055,3008 tháng
CVHM211370-30 (-30%)324,00066,800-23,20090,3508 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:VHM
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Vinhomes (HOSE: VHM)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán SSI (SSI)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:8 tháng
Ngày phát hành:01/11/2021
Ngày niêm yết:22/11/2021
Ngày giao dịch đầu tiên:24/11/2021
Ngày giao dịch cuối cùng:29/06/2022
Ngày đáo hạn:01/07/2022
Tỷ lệ chuyển đổi:5 : 1
Giá phát hành:3,270
Giá thực hiện:90,000
Khối lượng Niêm yết:15,000,000
Khối lượng lưu hành:15,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.