Chứng quyền.VHM.VND.M.CA.T.2021.2 (HOSE: CVHM2112)

CW.VHM.VND.M.CA.T.2021.2

Ngừng giao dịch

20

-10 (-33.33%)
08/02/2022 15:00

Mở cửa20

Cao nhất30

Thấp nhất10

Cao nhất NY2,040

Thấp nhất NY10

KLGD1,516,000

NN mua-

NN bán-

KLCPLH6,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở81,200

Giá thực hiện84,000

Hòa vốn **84,200

S-X *-2,800

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CVHM2112: CFPT2108 CFPT2203 CHPG2116 CHPG2119
Trending: HPG (126.865) - FLC (107.553) - DIG (103.877) - CEO (87.648) - MBB (77.637)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (VHM)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CVHM211370-30 (-30%)324,000-23,20090,350SSI8 tháng
CVHM2115250 (0.00%)64,900-27,20096,500ACBS9 tháng
CVHM2201300-20 (-6.25%)46,500-20,87892,478KIS9 tháng
CVHM2202250-20 (-7.41%)58,800-26,20095,000HCM9 tháng
CVHM2203190-20 (-9.52%)31,500-16,20084,900MBS4.5 tháng
CVHM2204260 (0.00%)1,000,500-15,20083,040VND5 tháng
CVHM2205330-40 (-10.81%)46,100-12,08884,168KIS5 tháng
CVHM2206410 (0.00%)6,300-19,20088,050VCI6 tháng
CVHM22071,40080 (+6.06%)14,300-6,20084,200MBS6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (VND)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT21081,150-10 (-0.86%)40097,500-9,335113,7359 tháng
CHPG211618040 (+28.57%)4,70037,650-23,76062,1309 tháng
CFPT22032,55060 (+2.41%)1,804,70097,5002,500105,2005 tháng
CKDH2203380-20 (-5%)367,10041,400-15,60057,7604.5 tháng
CMWG22021,120 (0.00%)700,000134,000-11,000151,7205 tháng
CTCB2203240-30 (-11.11%)259,30035,700-16,30052,4805 tháng
CTPB220226030 (+13.04%)449,00031,400-10,60042,5204.5 tháng
CVHM2204260 (0.00%)1,000,50066,800-15,20083,0405 tháng
CVPB2202420-10 (-2.33%)952,20030,600-8,40039,8404.5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:VHM
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Vinhomes (HOSE: VHM)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán VNDirect (VND)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:4.3 tháng
Ngày phát hành:28/09/2021
Ngày niêm yết:15/10/2021
Ngày giao dịch đầu tiên:19/10/2021
Ngày giao dịch cuối cùng:08/02/2022
Ngày đáo hạn:10/02/2022
Tỷ lệ chuyển đổi:10 : 1
Giá phát hành:1,500
Giá thực hiện:84,000
Khối lượng Niêm yết:6,000,000
Khối lượng lưu hành:6,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.