Chứng quyền VHM-HSC-MET 06 (HOSE: CVHM2110)

CW VHM-HSC-MET 06

Ngừng giao dịch

30

10 (+50%)
03/03/2022 15:00

Mở cửa20

Cao nhất50

Thấp nhất10

Cao nhất NY1,680

Thấp nhất NY10

KLGD397,300

NN mua-

NN bán-

KLCPLH10,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở78,000

Giá thực hiện84,994

Hòa vốn **85,222

S-X *-6,994

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CVHM2110: CVHM2204 CHPG2116 CHPG2210
Trending: HPG (126.865) - FLC (107.553) - DIG (103.877) - CEO (87.648) - MBB (77.637)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (VHM)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CVHM211370-30 (-30%)324,000-23,20090,350SSI8 tháng
CVHM2115250 (0.00%)64,900-27,20096,500ACBS9 tháng
CVHM2201300-20 (-6.25%)46,500-20,87892,478KIS9 tháng
CVHM2202250-20 (-7.41%)58,800-26,20095,000HCM9 tháng
CVHM2203190-20 (-9.52%)31,500-16,20084,900MBS4.5 tháng
CVHM2204260 (0.00%)1,000,500-15,20083,040VND5 tháng
CVHM2205330-40 (-10.81%)46,100-12,08884,168KIS5 tháng
CVHM2206410 (0.00%)6,300-19,20088,050VCI6 tháng
CVHM22071,40080 (+6.06%)14,300-6,20084,200MBS6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (HCM)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CACB220146030 (+6.98%)353,70029,050-6,45037,3409 tháng
CFPT22011,13020 (+1.80%)596,60097,500-8,500115,0409 tháng
CHPG2203440 (0.00%)319,60037,650-13,85053,2609 tháng
CMBB22011,380-20 (-1.43%)89,80027,000-2,50032,2609 tháng
CMWG22011,82010 (+0.55%)53,200134,000-500152,7009 tháng
CPNJ22012,300200 (+9.52%)212,600106,00011,040113,2569 tháng
CSTB2202850-20 (-2.30%)25,30021,600-7,90031,2009 tháng
CTCB2201270-20 (-6.90%)8,80035,700-19,30056,0809 tháng
CTPB2201470 (0.00%)16,50031,400-10,60043,8809 tháng
CVHM2202250-20 (-7.41%)58,80066,800-26,20095,0009 tháng
CVPB2201780-10 (-1.27%)14,80030,600-6,40040,9009 tháng
CVRE2201410-50 (-10.87%)67,80027,350-6,65035,6409 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:VHM
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Vinhomes (HOSE: VHM)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:06/09/2021
Ngày niêm yết:01/10/2021
Ngày giao dịch đầu tiên:05/10/2021
Ngày giao dịch cuối cùng:03/03/2022
Ngày đáo hạn:07/03/2022
Tỷ lệ chuyển đổi:7.59 : 1
Giá phát hành:1,800
Giá thực hiện:84,994
Khối lượng Niêm yết:10,000,000
Khối lượng lưu hành:10,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.