Chứng quyền CTCB01MBS21CE (HOSE: CTCB2104)

CW CTCB01MBS21CE

7,390

150 (+2.07%)
23/06/2021 09:59

Mở cửa7,070

Cao nhất7,400

Thấp nhất7,070

Cao nhất NY13,550

Thấp nhất NY3,800

KLGD5,800

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,000,000

Số ngày đến hạn65

Giá CK cơ sở51,100

Giá thực hiện45,800

Hòa vốn **60,580

S-X *5,300

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CTCB2104: CTCB2102 CTCB2103 CSTB2104 CTCB2012 CMBB2101
Trending: HPG (173.405) - MBB (151.678) - STB (106.456) - TCB (102.059) - CTG (95.799)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiáThay đổiKhối lượng
23/06/20217,25010 (+0.14%)5,300
22/06/20217,240240 (+3.43%)24,800
21/06/20217,000-130 (-1.82%)75,600
18/06/20217,13030 (+0.42%)44,100
17/06/20217,100-60 (-0.84%)65,400
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (TCB)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CTCB201228,920-350 (-1.20%)10029,10050,920SSI8 tháng
CTCB210123,600-400 (-1.67%)14,50020,10054,600ACBS9 tháng
CTCB21027,30080 (+1.11%)15,70015,10050,600VND6 tháng
CTCB21039,280 (0.00%)7,90015,60054,060HCM6 tháng
CTCB21047,390150 (+2.07%)5,8005,30060,580MBS4.5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT21014,060 (0.00%)21,20085,20021,04985,1275 tháng
CHPG21048,450 (0.00%)63,20051,50018,58451,5415 tháng
CMWG21031,720-30 (-1.71%)8,300145,00016,500145,7005 tháng
CKDH21025,650-40 (-0.70%)17,00037,2008,93838,5314 tháng
CMWG21054,330 (0.00%)1,500145,00013,500166,1404.5 tháng
CSTB210410,450240 (+2.35%)2,80030,0507,15033,3504.5 tháng
CVHM21053,010-100 (-3.22%)23,400111,1005,600129,5804 tháng
CVNM21042,760 (0.00%)6,40090,500-11,234128,9955 tháng
CVPB21048,7001,100 (+14.47%)61,40068,70019,70075,1004.5 tháng
CVRE21043,020 (0.00%)8,10032,000-2,30040,3404 tháng
CHPG210613,250 (0.00%)4,40051,50014,61756,3534.5 tháng
CMSN21035,60040 (+0.72%)26,600108,20020,200121,6004 tháng
CTCB21047,390150 (+2.07%)5,80051,1005,30060,5804.5 tháng
CTCH21022,57040 (+1.58%)19,40022,450-2,55030,1404 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:TCB
Tổ chức phát hành CKCS:Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (HOSE: TCB)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:4.5 tháng
Ngày phát hành:13/04/2021
Ngày niêm yết:04/05/2021
Ngày giao dịch đầu tiên:06/05/2021
Ngày giao dịch cuối cùng:25/08/2021
Ngày đáo hạn:27/08/2021
Tỷ lệ chuyển đổi:2 : 1
Giá phát hành:2,000
Giá thực hiện:45,800
Khối lượng Niêm yết:2,000,000
Khối lượng lưu hành:2,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.