Chứng quyền.STB.VND.M.CA.T.2021.2 (HOSE: CSTB2111)

CW.STB.VND.M.CA.T.2021.2

Ngừng giao dịch

1,800

40 (+2.27%)
08/02/2022 15:00

Mở cửa1,720

Cao nhất1,820

Thấp nhất1,700

Cao nhất NY2,030

Thấp nhất NY10

KLGD423,300

NN mua-

NN bán-

KLCPLH3,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở35,850

Giá thực hiện30,000

Hòa vốn **35,400

S-X *5,850

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CSTB2111: CSTB2203 CVPB2203 CSTB2201 STB
Trending: FLC (143.705) - HPG (136.256) - DIG (120.547) - CEO (97.059) - MBB (82.142)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (STB)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CSTB21123010 (+50%)513,500-10,65031,030VCI6 tháng
CSTB2201450100 (+28.57%)597,800-9,53832,138KIS9 tháng
CSTB2202870200 (+29.85%)155,900-9,15031,240HCM9 tháng
CSTB22039060 (+200%)486,800-14,45035,070MBS4 tháng
CSTB220522020 (+10%)197,500-14,21736,327KIS5 tháng
CSTB2206270 (0.00%)37,200-17,15038,040VCI6 tháng
CSTB2207430-80 (-15.69%)88,200-8,53831,038KIS4 tháng
CSTB2208480-60 (-11.11%)93,900-9,76132,511KIS6 tháng
CSTB22091,110-410 (-26.97%)1,200-11,65035,330MBS6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (VND)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT21081,330270 (+25.47%)12,00099,700-7,135114,8159 tháng
CHPG211680-220 (-73.33%)1,40038,200-23,21061,7309 tháng
CFPT22032,950400 (+15.69%)1,527,90099,7004,700106,8005 tháng
CKDH2203410110 (+36.67%)396,40041,700-15,30057,8204.5 tháng
CMWG22021,200190 (+18.81%)251,500131,600-13,400152,2005 tháng
CTCB220332060 (+23.08%)678,30034,850-17,15052,6405 tháng
CTPB220232040 (+14.29%)471,10033,000-9,00042,6404.5 tháng
CVHM220429030 (+11.54%)929,50066,900-15,10083,1605 tháng
CVPB2202470150 (+46.88%)1,060,00031,000-8,00039,9404.5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:STB
Tổ chức phát hành CKCS:Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (HOSE: STB)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán VNDirect (VND)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:4.3 tháng
Ngày phát hành:28/09/2021
Ngày niêm yết:15/10/2021
Ngày giao dịch đầu tiên:19/10/2021
Ngày giao dịch cuối cùng:08/02/2022
Ngày đáo hạn:10/02/2022
Tỷ lệ chuyển đổi:3 : 1
Giá phát hành:1,500
Giá thực hiện:30,000
Khối lượng Niêm yết:3,000,000
Khối lượng lưu hành:3,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.