Chứng quyền CREE02MBS19CE (HOSE: CREE1901)

CW CREE02MBS19CE

Ngừng giao dịch

60

-40 (-40%)
15/11/2019 15:00

Mở cửa90

Cao nhất100

Thấp nhất60

Cao nhất NY1,930

Thấp nhất NY60

KLGD293,250

NN mua-

NN bán-

KLCPLH3,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở37,100

Giá thực hiện37,550

Hòa vốn **37,730

S-X *-450

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: HPG (61.341) - VNM (43.922) - HVN (32.379) - MWG (32.378) - VN30F1M (26.997)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền CREE02MBS19CE

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (REE)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CREE20031,290120 (+10.26%)73,2905,30036,450HCM6 tháng
CREE20042,250190 (+9.22%)302,5605,80036,250MBS4 tháng
CREE20051,550160 (+11.51%)102,80038,700HCM6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CMSN2004500-10 (-1.96%)42,44054,400-60057,5004 tháng
CPNJ200420 (0.00%)431,66056,000-11,00067,1003 tháng
CTCB20041,27070 (+5.83%)26,46019,8002,80019,5403 tháng
CVNM20032,40010 (+0.42%)89,490116,40022,400118,0004 tháng
CVPB20051,02020 (+2%)130,63021,7502,25021,5403 tháng
CFPT20071,33040 (+3.10%)177,30047,9504,45050,1504 tháng
CHDB20061,930100 (+5.46%)206,89027,1002,40028,5603.5 tháng
CMWG2009930150 (+19.23%)468,79082,20020089,4404 tháng
CREE20042,250190 (+9.22%)302,56035,3005,80036,2504 tháng
CHPG20112,88080 (+2.86%)353,14024,500-70030,9603.5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:REE
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Cơ Điện Lạnh (HOSE: REE)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:3 tháng
Ngày phát hành:19/08/2019
Ngày niêm yết:04/09/2019
Ngày giao dịch đầu tiên:06/09/2019
Ngày giao dịch cuối cùng:15/11/2019
Ngày đáo hạn:19/11/2019
Tỷ lệ chuyển đổi:3 : 1
Giá phát hành:1,260
Giá thực hiện:37,550
Khối lượng Niêm yết:3,000,000
Khối lượng lưu hành:3,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành