Chứng quyền CMWG01MBS20CE (HOSE: CMWG2009)

CW CMWG01MBS20CE

1,730

(%)
18/09/2020 15:00

Mở cửa1,740

Cao nhất1,750

Thấp nhất1,730

Cao nhất NY1,890

Thấp nhất NY530

KLGD147,080

NN mua-

NN bán-

KLCPLH4,000,000

Số ngày đến hạn35

Giá CK cơ sở94,500

Giá thực hiện82,000

Hòa vốn **95,840

S-X *12,500

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CMWG2009: CMWG2008 CMWG2007 CMWG2010 CMWG2006 MWG
Trending: HPG (48.871) - VNM (40.633) - HSG (33.367) - HVN (31.472) - MWG (29.574)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền CMWG01MBS20CE

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiáThay đổiKhối lượng
18/09/20201,730 (0.00%)147,080
17/09/20201,730-10 (-0.57%)312,090
16/09/20201,740100 (+6.10%)380,610
15/09/20201,640-10 (-0.61%)153,200
14/09/20201,650-20 (-1.20%)153,030
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (MWG)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CMWG20052,630-130 (-4.71%)3102,50097,260VND6 tháng
CMWG200626010 (+4%)4,490-15,500111,300VCI6 tháng
CMWG200711,830-280 (-2.31%)21,7107,50098,830SSI6 tháng
CMWG20081,200200 (+20%)90,3609,50097,000HCM6 tháng
CMWG20091,730 (0.00%)147,08012,50095,840MBS4 tháng
CMWG20101,83030 (+1.67%)32,30012,500100,300HCM6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT20071,820140 (+8.33%)108,88051,2007,70052,6004 tháng
CHDB20062,600 (0.00%)49,53029,7505,05029,9003.5 tháng
CMWG20091,730 (0.00%)147,08094,50012,50095,8404 tháng
CREE20043,600180 (+5.26%)5,65040,30010,80040,3004 tháng
CHPG20113,140220 (+7.53%)54,91025,70050031,4803.5 tháng
CMSN20081,270-40 (-3.05%)124,49054,2001,20059,3504 tháng
CPNJ20072,07030 (+1.47%)174,99060,4007,40063,3503.5 tháng
CSTB20081,95030 (+1.56%)233,53011,6501,45012,1503.5 tháng
CVNM20092,34090 (+4%)323,170126,40019,400130,4004 tháng
CVPB20092,100110 (+5.53%)44,62023,2503,05024,4003.5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:MWG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HOSE: MWG)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:4 tháng
Ngày phát hành:24/06/2020
Ngày niêm yết:10/07/2020
Ngày giao dịch đầu tiên:14/07/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:21/10/2020
Ngày đáo hạn:23/10/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:8 : 1
Giá phát hành:1,600
Giá thực hiện:82,000
Khối lượng Niêm yết:4,000,000
Khối lượng lưu hành:4,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành