Chứng quyền.MWG.VND.M.CA.T.2020.01 (HOSE: CMWG2005)

CW.MWG.VND.M.CA.T.2020.01

4,390

(%)

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

Cao nhất NY8,080

Thấp nhất NY20

KLGD-

NN mua-

NN bán-

KLCPLH1,000,000

Số ngày đến hạn3

Giá CK cơ sở100,500

Giá thực hiện92,000

Hòa vốn **100,780

S-X *8,500

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CMWG2005: CMWG2008 CMWG2006 CMWG2009 CMWG2011 CMWG2010
Trending: HPG (49.155) - VNM (46.559) - MBB (41.335) - MWG (39.235) - STB (36.718)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền.MWG.VND.M.CA.T.2020.01

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiáThay đổiKhối lượng
28/09/20204,390 (0.00%)
25/09/20204,390-240 (-5.18%)230
24/09/20204,630-600 (-11.47%)2,800
23/09/20205,230990 (+23.35%)5,670
22/09/20204,240410 (+10.70%)5,480
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (MWG)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CMWG20054,390 (0.00%)8,500100,780VND6 tháng
CMWG2006420 (0.00%)-9,500112,100VCI6 tháng
CMWG200716,300 (0.00%)13,500103,300SSI6 tháng
CMWG20081,680 (0.00%)15,500101,800HCM6 tháng
CMWG20092,390 (0.00%)18,500101,120MBS4 tháng
CMWG20102,280 (0.00%)18,500104,800HCM6 tháng
CMWG20113,800 (0.00%)13,500106,000MBS3.5 tháng
CMWG20124,980 (0.00%)20,500104,900SSI5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (VND)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CHPG200512,440 (0.00%)25,75010,18925,7506 tháng
CMWG20054,390 (0.00%)100,5008,500100,7806 tháng
CPNJ2002220 (0.00%)62,000-7,00069,4406 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:MWG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HOSE: MWG)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán VNDirect (VND)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:01/04/2020
Ngày niêm yết:23/04/2020
Ngày giao dịch đầu tiên:27/04/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:29/09/2020
Ngày đáo hạn:01/10/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:2 : 1
Giá phát hành:2,500
Giá thực hiện:92,000
Khối lượng Niêm yết:1,000,000
Khối lượng lưu hành:1,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành