Chứng quyền MWG-HSC-MET01 (HOSE: CMWG1903)

CW MWG-HSC-MET01

Ngừng giao dịch

3,100

(%)
24/12/2019 15:00

Mở cửa3,000

Cao nhất3,100

Thấp nhất3,000

Cao nhất NY7,690

Thấp nhất NY2,710

KLGD341,840

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở111,300

Giá thực hiện95,000

Hòa vốn **110,500

S-X *16,300

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CMWG1903: TIX SLS CMWG2006
Trending: HPG (50.612) - VNM (36.108) - FLC (28.578) - ITA (27.917) - MWG (26.210)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền MWG-HSC-MET01

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (MWG)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CMWG20053,750-250 (-6.25%)22,750-9,10099,500VND6 tháng
CMWG2006620-80 (-11.43%)5,700-27,100113,100VCI6 tháng
CMWG20078,900-810 (-8.34%)16,010-4,10095,900SSI6 tháng
CMWG2008880-60 (-6.38%)185,760-2,10093,800HCM6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (HCM)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT20061,630-110 (-6.32%)15,11047,8003,41451,3466 tháng
CHPG20093,250-140 (-4.13%)253,23027,7505,25029,0006 tháng
CMBB20061,150-80 (-6.50%)125,33017,25075018,8006 tháng
CMSN20051,100-70 (-5.98%)30,05056,900-3,10065,5006 tháng
CMWG2008880-60 (-6.38%)185,76082,900-2,10093,8006 tháng
CPNJ2005740-40 (-5.13%)94,34059,900-10067,4006 tháng
CREE200390020 (+2.27%)7,39032,0002,00034,5006 tháng
CTCB20061,860-120 (-6.06%)27,84020,4502,45021,7206 tháng
CVHM20031,510-100 (-6.21%)66,58079,4009,40085,1006 tháng
CVJC20021,010-90 (-8.18%)19,310108,000-8,000126,1006 tháng
CVNM20052,090-40 (-1.88%)34,190115,30013,633122,2966 tháng
CVPB20071,370-100 (-6.80%)214,97022,65015025,2406 tháng
CVRE20061,430-90 (-5.92%)91,54027,0504,05028,7206 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:MWG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HOSE: MWG)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:26/06/2019
Ngày niêm yết:10/07/2019
Ngày giao dịch đầu tiên:12/07/2019
Ngày giao dịch cuối cùng:24/12/2019
Ngày đáo hạn:26/12/2019
Tỷ lệ chuyển đổi:5 : 1
Giá phát hành:2,700
Giá thực hiện:95,000
Khối lượng Niêm yết:2,000,000
Khối lượng lưu hành:2,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành