Chứng quyền MWG-HSC-MET01 (HOSE: CMWG1903)

CW MWG-HSC-MET01

3,340

-290 (-7.99%)
06/12/2019 15:00

Mở cửa3,300

Cao nhất3,340

Thấp nhất3,200

Cao nhất NY7,690

Thấp nhất NY2,710

KLGD59,090

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,000,000

Số ngày đến hạn18

Giá CK cơ sở110,800

Giá thực hiện95,000

Hòa vốn **111,700

S-X *15,800

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CMWG1903: CMWG1902 CMWG1904 CMWG1905 CMWG1906 CMWG1907
Trending: VNM (28.023) - HPG (23.215) - FLC (19.663) - MSN (19.149) - MWG (18.819)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền MWG-HSC-MET01

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiáThay đổiKhối lượng
06/12/20193,340-290 (-7.99%)59,090
05/12/20193,630-70 (-1.89%)87,500
04/12/20193,700600 (+19.35%)30,010
03/12/20193,10080 (+2.65%)38,890
02/12/20193,020-90 (-2.89%)42,710
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (MWG)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CMWG19024,800250 (+5.49%)112,63020,800109,200VND6 tháng
CMWG19033,340-290 (-7.99%)59,09015,800111,700HCM6 tháng
CMWG190420,950-1,480 (-6.60%)28,02020,800110,950SSI6 tháng
CMWG1906100-40 (-28.57%)207,830-10,100121,400MBS3 tháng
CMWG1907910 (0.00%)157,930-14,200134,100HCM6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (HCM)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CMBB19022,000-20 (-0.99%)30,11021,8505023,8006 tháng
CMWG19033,340-290 (-7.99%)59,090110,80015,800111,7006 tháng
CFPT19061,200-120 (-9.09%)46,14055,000-2,00063,0006 tháng
CMBB19051,090-60 (-5.22%)188,76021,850-1,15025,1806 tháng
CMWG1907910 (0.00%)157,930110,800-14,200134,1006 tháng
CVNM1904860-120 (-12.24%)125,870116,300-16,700141,6006 tháng
CVRE19021,480 (0.00%)22,09034,6002,10038,4206 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:MWG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HOSE: MWG)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:26/06/2019
Ngày niêm yết:10/07/2019
Ngày giao dịch đầu tiên:12/07/2019
Ngày giao dịch cuối cùng:24/12/2019
Ngày đáo hạn:26/12/2019
Tỷ lệ chuyển đổi:5 : 1
Giá phát hành:2,700
Giá thực hiện:95,000
Khối lượng Niêm yết:2,000,000
Khối lượng lưu hành:2,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành