Chứng quyền MWG.VND.M.CA.T.2019.01 (HOSE: CMWG1902)

CW MWG.VND.M.CA.T.2019.01

Ngừng giao dịch

5,080

280 (+5.83%)
09/12/2019 15:00

Mở cửa5,000

Cao nhất5,080

Thấp nhất4,900

Cao nhất NY11,900

Thấp nhất NY3,060

KLGD128,860

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,400,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở110,900

Giá thực hiện90,000

Hòa vốn **110,320

S-X *20,900

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: HPG (61.341) - VNM (43.922) - HVN (32.379) - MWG (32.378) - VN30F1M (26.997)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền MWG.VND.M.CA.T.2019.01

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (MWG)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CMWG20052,300520 (+29.21%)17,170-9,80096,600VND6 tháng
CMWG200621010 (+5%)8,600-27,800111,050VCI6 tháng
CMWG20076,3501,090 (+20.72%)11,730-4,80093,350SSI6 tháng
CMWG2008650110 (+20.37%)415,640-2,80091,500HCM6 tháng
CMWG2009930150 (+19.23%)468,79020089,440MBS4 tháng
CMWG20101,160150 (+14.85%)23,74020093,600HCM6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (VND)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CHPG200510,550-280 (-2.59%)53,13024,5005,50029,5506 tháng
CMWG20052,300520 (+29.21%)17,17082,200-9,80096,6006 tháng
CPNJ2002700100 (+16.67%)3,42056,000-13,00070,4006 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:MWG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HOSE: MWG)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán VNDirect (VND)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:12/06/2019
Ngày niêm yết:26/06/2019
Ngày giao dịch đầu tiên:28/06/2019
Ngày giao dịch cuối cùng:09/12/2019
Ngày đáo hạn:11/12/2019
Tỷ lệ chuyển đổi:4 : 1
Giá phát hành:2,990
Giá thực hiện:90,000
Khối lượng Niêm yết:2,400,000
Khối lượng lưu hành:2,400,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành