Chứng quyền MBB/3M/SSI/C/EU/Cash-01 (HOSE: CMBB1901)

CW MBB/3M/SSI/C/EU/Cash-01

Ngừng giao dịch

2,270

310 (+15.82%)
12/09/2019 15:00

Mở cửa2,270

Cao nhất2,280

Thấp nhất2,010

Cao nhất NY3,300

Thấp nhất NY1,310

KLGD625,580

NN mua-

NN bán-

KLCPLH3,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở23,100

Giá thực hiện20,600

Hòa vốn **22,870

S-X *2,500

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CMBB1901: SSI CMBB1902 CMBB1903 CMBB1904 CMBB1905
Trending: HPG (85.565) - ROS (79.529) - MBB (65.252) - SHB (65.069) - STB (53.119)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền MBB/3M/SSI/C/EU/Cash-01
04/09/2019CW đáo hạn tháng 9: Có 5/8 mã lãi vị thế
30/08/2019CMBB1901: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn chứng quyền MBB/3M/SSI/C/EU/Cash-01
29/08/2019CMBB1901: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm CMBB1901
29/08/2019CMBB1901: Quyết định về việc chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm
26/08/2019Chứng quyền CMBB1901: Thông báo ngày ĐKCC để lập danh sách người sở hữu chứng quyền
25/01/2021MB: Lãi trước thuế 2020 tăng 6%, nợ nhóm 5 gấp 2.2 lần 
23/01/2021Vững tăng trưởng năm 2020, MB đưa thêm công ty thành viên lên niêm yết
22/01/2021MB tung gói lãi suất đồng hành cùng khách hàng vượt qua khó khăn
21/01/2021MBB: BCTC Tóm tắt Hợp nhất quý 4 năm 2020
21/01/2021MBB: BCTC Tóm tắt quý 4 năm 2020
20/01/2021Thị trường quý 4 tích cực, SSI báo lãi sau thuế công ty mẹ 369 tỷ đồng
20/01/2021[Infographic] Toàn cảnh bức tranh chuyển giao quyền lực sôi động trong năm 2020
20/01/2021SSI: BCTC quý 4 năm 2020
18/01/2021Mỏ vàng cổ phiếu chứng khoán
11/01/2021ELC: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn CTCP CK SSI
06/01/2021Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1000000:9237
05/10/2020Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15
18/09/2019Trả cổ tức đợt 2/2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:8
05/04/2019Trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, 600 đồng/CP
06/07/2018Trả cổ tức đợt 2/2017 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.