Chứng quyền MBB/3M/SSI/C/EU/Cash-01 (HOSE: CMBB1901)

CW MBB/3M/SSI/C/EU/Cash-01

Ngừng giao dịch

2,270

310 (+15.82%)
12/09/2019 15:00

Mở cửa2,270

Cao nhất2,280

Thấp nhất2,010

Cao nhất NY3,300

Thấp nhất NY1,310

KLGD625,580

NN mua-

NN bán-

KLCPLH3,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở23,100

Giá thực hiện20,600

Hòa vốn **22,870

S-X *2,500

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CMBB1901: FPT SSI VHM
Trending: HPG (64.231) - VNM (45.990) - MWG (37.354) - HVN (32.778) - FPT (27.231)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền MBB/3M/SSI/C/EU/Cash-01
04/09/2019CW đáo hạn tháng 9: Có 5/8 mã lãi vị thế
30/08/2019CMBB1901: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn chứng quyền MBB/3M/SSI/C/EU/Cash-01
29/08/2019CMBB1901: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm CMBB1901
29/08/2019CMBB1901: Quyết định về việc chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm
26/08/2019Chứng quyền CMBB1901: Thông báo ngày ĐKCC để lập danh sách người sở hữu chứng quyền
05/08/2020‘Bước đệm’ nào đẩy lợi nhuận ngân hàng quý 2 vươn lên giữa dịch bệnh?
30/07/2020MBB: Ngân hàng TMCP Quân Đội công bố báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất quý 1 năm 2020
30/07/2020MBB: NHTM CP Quân đội công bố báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất bán niên 2020
29/07/2020MBB: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020
29/07/2020MB: Giảm trích lập dự phòng, lãi trước thuế quý 2 tăng 19%
04/08/2020SSI: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
03/08/2020SSI: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành
31/07/2020SSI thay ghế Tổng Giám đốc
31/07/2020SSI: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi TGĐ
31/07/2020SSI: Nghị quyết HĐQT về việc thôi kiêm nhiệm và thông qua bổ nhiệm Tổng Giám đốc
18/09/2019Trả cổ tức đợt 2/2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:8
05/04/2019Trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền, 600 đồng/CP
06/07/2018Trả cổ tức đợt 2/2017 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:5
06/07/2018Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:14
17/01/2018Trả cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền, 600 đồng/CP