CW MBB/3M/SSI/C/EU/Cash-01 (HOSE: CMBB1901)

Trading suspension

2,270

310 (+15.82%)
09/12/2019 15:00

Open2,270

High2,280

Low2,010

Highest(Listed)3,300

Lowest(Listed)1,310

Vol625,580

Foreign Buy-

Foreign Sell-

Outst. shares3,000,000

Time to maturity-

Underlying price23,100

Exercise price20,600

Break Even **22,870

S-X *2,500

MoneynessITM

(*)S-X: Underlying price - Exercise price adjusted; (**)Exercise price adjusted + Price of CW * Conversion ratio adjusted
View with CMBB1901: BMI CHDB2007 CHDB2101 CMWG1903 CMWG1904
Trending: HPG (71,020) - ROS (64,313) - MBB (63,800) - STB (56,630) - SHB (55,096)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
CW MBB/3M/SSI/C/EU/Cash-01
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.