Chứng quyền CKDH01MBS21CE (HOSE: CKDH2102)

CW CKDH01MBS21CE

Ngừng giao dịch

7,000

-320 (-4.37%)
11/08/2021 15:00

Mở cửa7,210

Cao nhất7,310

Thấp nhất7,000

Cao nhất NY8,300

Thấp nhất NY3,700

KLGD111,500

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở40,050

Giá thực hiện31,100

Hòa vốn **45,100

S-X *8,950

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CKDH2102: CFPT2103 CFPT2105 CFPT2106 CNVL2101
Trending: HPG (119.244) - MBB (92.328) - FLC (63.162) - VNM (61.768) - HVN (60.736)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (KDH)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CKDH2103460-90 (-16.36%)-6,77953,379KIS4 tháng
CKDH21042,230 (0.00%)-2,00048,460SSI5 tháng
CKDH21052,290 (0.00%)4,40046,760MBS4 tháng
CKDH21061,600-1,140 (-41.61%)-7,00050,600VCI6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT21062,440-40 (-1.61%)92,8003,500108,8204.5 tháng
CHPG21122,050 (0.00%)51,2002,30061,2004 tháng
CKDH21052,290 (0.00%)42,0004,40046,7604 tháng
CSTB21081,460 (0.00%)26,900-1,10033,8403.5 tháng
CTCB21072,00020 (+1.01%)50,7003,20061,5004 tháng
CVHM21081,600 (0.00%)80,000-4,99499,5704 tháng
CVNM21101,330 (0.00%)90,000-241103,3154.5 tháng
CVRE21081,560 (0.00%)28,300-10034,6404 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:KDH
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HOSE: KDH)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:4 tháng
Ngày phát hành:13/04/2021
Ngày niêm yết:03/05/2021
Ngày giao dịch đầu tiên:05/05/2021
Ngày giao dịch cuối cùng:11/08/2021
Ngày đáo hạn:13/08/2021
Tỷ lệ chuyển đổi:2 : 1
Giá phát hành:2,800
Giá thực hiện:31,100
Khối lượng Niêm yết:2,000,000
Khối lượng lưu hành:2,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.