Chứng quyền HPG/8M/SSI/C/EU/Cash-12 (HOSE: CHPG2117)

CW HPG/8M/SSI/C/EU/Cash-12

90

(%)
17/05/2022 15:00

Mở cửa90

Cao nhất90

Thấp nhất60

Cao nhất NY1,980

Thấp nhất NY50

KLGD562,800

NN mua-

NN bán-

KLCPLH22,000,000

Số ngày đến hạn45

Giá CK cơ sở38,200

Giá thực hiện60,000

Hòa vốn **60,450

S-X *-21,800

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CHPG2117: CHPG2119 CTCB2112 CVHM2113 CHPG2206 CHPG2203
Trending: FLC (143.705) - HPG (136.256) - DIG (120.547) - CEO (97.059) - MBB (82.142)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiá đóng cửaThay đổiKhối lượng
17/05/202290 (0.00%)562,800
16/05/20229040 (+80%)985,200
13/05/202250-10 (-16.67%)906,300
12/05/202260-50 (-45.45%)1,385,600
11/05/2022110-10 (-8.33%)562,900
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (HPG)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CHPG211680-220 (-73.33%)1,400-23,21061,730VND9 tháng
CHPG211790 (0.00%)562,800-21,80060,450SSI8 tháng
CHPG211910-10 (-50%)575,500-14,80053,020VCI6 tháng
CHPG220144050 (+12.82%)574,400-11,46654,066KIS10 tháng
CHPG2202410 (0.00%)2,700-15,68857,988KIS9 tháng
CHPG220345030 (+7.14%)1,065,600-13,30053,300HCM9 tháng
CHPG220447070 (+17.50%)227,100-6,30046,850MBS4.5 tháng
CHPG2206280-20 (-6.67%)441,100-10,68851,688KIS5 tháng
CHPG220759010 (+1.72%)15,800-13,30053,270VCI6 tháng
CHPG22081,350230 (+20.54%)431,100-1,80046,750ACBS6 tháng
CHPG2209580 (0.00%)-7,35550,195KIS4 tháng
CHPG2210660 (0.00%)-9,57753,057KIS6 tháng
CHPG22111,370-600 (-30.46%)26,300-6,30049,980MBS6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (SSI)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CACB2102290100 (+52.63%)988,60029,250-5,75035,5808 tháng
CHPG211790 (0.00%)562,80038,200-21,80060,4508 tháng
CTCB21128010 (+14.29%)574,10034,850-20,15055,4008 tháng
CVHM211310010 (+11.11%)528,40066,900-23,10090,5008 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:HPG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán SSI (SSI)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:8 tháng
Ngày phát hành:01/11/2021
Ngày niêm yết:22/11/2021
Ngày giao dịch đầu tiên:24/11/2021
Ngày giao dịch cuối cùng:29/06/2022
Ngày đáo hạn:01/07/2022
Tỷ lệ chuyển đổi:5 : 1
Giá phát hành:2,320
Giá thực hiện:60,000
Khối lượng Niêm yết:22,000,000
Khối lượng lưu hành:22,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.