Chứng quyền HPG/BSC/C/9M/EU/Cash/2021-01 (HOSE: CHPG2116)

CW HPG/BSC/C/9M/EU/Cash/2021-01

80

-220 (-73.33%)
17/05/2022 15:00

Mở cửa650

Cao nhất650

Thấp nhất80

Cao nhất NY3,410

Thấp nhất NY80

KLGD1,400

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,500,000

Số ngày đến hạn50

Giá CK cơ sở38,200

Giá thực hiện61,410

Hòa vốn **61,730

S-X *-23,210

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CHPG2116: CHPG2208 CHPG2211 CHPG2204 CHPG2119 SJF
Trending: FLC (143.705) - HPG (136.256) - DIG (120.547) - CEO (97.059) - MBB (82.142)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiá đóng cửaThay đổiKhối lượng
17/05/202280-220 (-73.33%)1,400
16/05/2022300 (0.00%)26,500
13/05/2022300 (0.00%)1,700
12/05/2022300 (0.00%)4,100
11/05/2022300-160 (-34.78%)5,900
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (HPG)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CHPG211680-220 (-73.33%)1,400-23,21061,730VND9 tháng
CHPG211790 (0.00%)562,800-21,80060,450SSI8 tháng
CHPG211910-10 (-50%)575,500-14,80053,020VCI6 tháng
CHPG220144050 (+12.82%)574,400-11,46654,066KIS10 tháng
CHPG2202410 (0.00%)2,700-15,68857,988KIS9 tháng
CHPG220345030 (+7.14%)1,065,600-13,30053,300HCM9 tháng
CHPG220447070 (+17.50%)227,100-6,30046,850MBS4.5 tháng
CHPG2206280-20 (-6.67%)441,100-10,68851,688KIS5 tháng
CHPG220759010 (+1.72%)15,800-13,30053,270VCI6 tháng
CHPG22081,350230 (+20.54%)431,100-1,80046,750ACBS6 tháng
CHPG2209580 (0.00%)-7,35550,195KIS4 tháng
CHPG2210660 (0.00%)-9,57753,057KIS6 tháng
CHPG22111,370-600 (-30.46%)26,300-6,30049,980MBS6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (VND)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT21081,330270 (+25.47%)12,00099,700-7,135114,8159 tháng
CHPG211680-220 (-73.33%)1,40038,200-23,21061,7309 tháng
CFPT22032,950400 (+15.69%)1,527,90099,7004,700106,8005 tháng
CKDH2203410110 (+36.67%)396,40041,700-15,30057,8204.5 tháng
CMWG22021,200190 (+18.81%)251,500131,600-13,400152,2005 tháng
CTCB220332060 (+23.08%)678,30034,850-17,15052,6405 tháng
CTPB220232040 (+14.29%)471,10033,000-9,00042,6404.5 tháng
CVHM220429030 (+11.54%)929,50066,900-15,10083,1605 tháng
CVPB2202470150 (+46.88%)1,060,00031,000-8,00039,9404.5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:HPG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán VNDirect (VND)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:9 tháng
Ngày phát hành:06/10/2021
Ngày niêm yết:22/10/2021
Ngày giao dịch đầu tiên:26/10/2021
Ngày giao dịch cuối cùng:04/07/2022
Ngày đáo hạn:06/07/2022
Tỷ lệ chuyển đổi:4 : 1
Giá phát hành:2,830
Giá thực hiện:61,410
Khối lượng Niêm yết:2,500,000
Khối lượng lưu hành:2,500,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.