Chứng quyền HPG-HSC-MET 07 (HOSE: CHPG2113)

CW HPG-HSC-MET 07

Ngừng giao dịch

60

50 (+500%)
03/03/2022 15:00

Mở cửa10

Cao nhất100

Thấp nhất10

Cao nhất NY3,990

Thấp nhất NY10

KLGD2,162,900

NN mua17,000

NN bán-

KLCPLH10,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở50,100

Giá thực hiện51,500

Hòa vốn **51,740

S-X *-1,400

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CHPG2113: CHPG2208 CMSN2202 CMWG2109 CVHM2203 CTCB2204
Trending: FLC (143.705) - HPG (136.256) - DIG (120.547) - CEO (97.059) - MBB (82.142)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (HPG)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CHPG211680-220 (-73.33%)1,400-23,21061,730VND9 tháng
CHPG211790 (0.00%)562,800-21,80060,450SSI8 tháng
CHPG211910-10 (-50%)575,500-14,80053,020VCI6 tháng
CHPG220144050 (+12.82%)574,400-11,46654,066KIS10 tháng
CHPG2202410 (0.00%)2,700-15,68857,988KIS9 tháng
CHPG220345030 (+7.14%)1,065,600-13,30053,300HCM9 tháng
CHPG220447070 (+17.50%)227,100-6,30046,850MBS4.5 tháng
CHPG2206280-20 (-6.67%)441,100-10,68851,688KIS5 tháng
CHPG220759010 (+1.72%)15,800-13,30053,270VCI6 tháng
CHPG22081,350230 (+20.54%)431,100-1,80046,750ACBS6 tháng
CHPG2209580 (0.00%)-7,35550,195KIS4 tháng
CHPG2210660 (0.00%)-9,57753,057KIS6 tháng
CHPG22111,370-600 (-30.46%)26,300-6,30049,980MBS6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (HCM)

Mã CWGiá đóng cửaThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CACB2201500130 (+35.14%)449,80029,250-6,25037,5009 tháng
CFPT22011,220250 (+25.77%)709,80099,700-6,300115,7609 tháng
CHPG220345030 (+7.14%)1,065,60038,200-13,30053,3009 tháng
CMBB22011,670490 (+41.53%)192,10026,300-3,20032,8409 tháng
CMWG22012,010150 (+8.06%)96,800131,600-2,900154,6009 tháng
CPNJ22012,240450 (+25.14%)86,600103,1008,140112,7799 tháng
CSTB2202870200 (+29.85%)155,90020,350-9,15031,2409 tháng
CTCB220130040 (+15.38%)119,20034,850-20,15056,2009 tháng
CTPB2201560200 (+55.56%)73,60033,000-9,00044,2409 tháng
CVHM220230030 (+11.11%)10,50066,900-26,10095,4009 tháng
CVPB2201840140 (+20%)50,80031,000-6,00041,2009 tháng
CVRE2201430180 (+72%)130,50027,400-6,60035,7209 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:HPG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:06/09/2021
Ngày niêm yết:01/10/2021
Ngày giao dịch đầu tiên:05/10/2021
Ngày giao dịch cuối cùng:03/03/2022
Ngày đáo hạn:07/03/2022
Tỷ lệ chuyển đổi:4 : 1
Giá phát hành:2,400
Giá thực hiện:51,500
Khối lượng Niêm yết:10,000,000
Khối lượng lưu hành:10,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.