Chứng quyền.HPG.VND.M.CA.T.2020.01 (HOSE: CHPG2005)

CW.HPG.VND.M.CA.T.2020.01

12,440

(%)
28/09/2020 10:10

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

Cao nhất NY12,440

Thấp nhất NY4,330

KLGD-

NN mua-

NN bán-

KLCPLH2,000,000

Số ngày đến hạn3

Giá CK cơ sở25,700

Giá thực hiện19,000

Hòa vốn **25,750

S-X *10,139

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CHPG2005: CHPG2019 CHPG2009 CMSN2002 HPG CHPG2011
Trending: HPG (49.155) - VNM (46.559) - MBB (41.335) - MWG (39.235) - STB (36.718)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền.HPG.VND.M.CA.T.2020.01

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiáThay đổiKhối lượng
28/09/202012,440 (0.00%)
25/09/202012,440210 (+1.72%)100
24/09/202012,230 (0.00%)
23/09/202012,230 (0.00%)
22/09/202012,230 (0.00%)
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (HPG)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CHPG20021,910-10 (-0.52%)2,1101,13027,698KIS11 tháng
CHPG200512,440 (0.00%)10,13925,750VND6 tháng
CHPG20084,50040 (+0.90%)84,7002,76826,618SSI6 tháng
CHPG20094,53020 (+0.44%)56,8207,27225,848HCM6 tháng
CHPG20101,180-20 (-1.67%)60-1,40930,975KIS10 tháng
CHPG20113,05050 (+1.67%)1005,06125,635MBS3.5 tháng
CHPG20126,480180 (+2.86%)9,500-80032,980SSI6 tháng
CHPG20137,98080 (+1.01%)2,4001,70031,980SSI4.5 tháng
CHPG20147,570100 (+1.34%)12,340-80034,070SSI9 tháng
CHPG20157,00050 (+0.72%)10-80033,500SSI7.5 tháng
CHPG20162,90020 (+0.69%)146,600-1,80033,300HCM6 tháng
CHPG2017600-20 (-3.23%)226,560-3,18831,288KIS6 tháng
CHPG201880010 (+1.27%)115,870-4,29933,199KIS9 tháng
CHPG20191,720-30 (-1.71%)109,4801,60027,540MBS3.5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (VND)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CHPG200512,440 (0.00%)25,70010,13925,7506 tháng
CMWG20054,900510 (+11.62%)5,020102,10010,100101,8006 tháng
CPNJ2002190-30 (-13.64%)40,20061,700-7,30069,3806 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:HPG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán VNDirect (VND)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:6 tháng
Ngày phát hành:01/04/2020
Ngày niêm yết:23/04/2020
Ngày giao dịch đầu tiên:27/04/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:29/09/2020
Ngày đáo hạn:01/10/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:1 : 1
TLCĐ điều chỉnh:0.8190 : 1
Giá phát hành:2,100
Giá thực hiện:19,000
Giá TH điều chỉnh:15,561
Khối lượng Niêm yết:2,000,000
Khối lượng lưu hành:2,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành