Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.02 (HOSE: CHPG1906)

CW.HPG.KIS.M.CA.T.02

Ngừng giao dịch

20

10 (+100%)
12/11/2019 15:00

Mở cửa10

Cao nhất30

Thấp nhất10

Cao nhất NY1,580

Thấp nhất NY10

KLGD725,590

NN mua1,829

NN bán39,819

KLCPLH5,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở23,000

Giá thực hiện28,088

Hòa vốn **28,128

S-X *-5,088

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: HPG (10.712) - VNM (9.122) - FPT (8.648) - MBB (8.199) - MWG (7.886)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.02

Trạng thái chứng quyền

Chứng quyền cùng CKCS (HPG)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CHPG19076,370370 (+6.17%)8,5205,30027,370SSI6 tháng
CHPG19091,900120 (+6.74%)454,6701,62028,480KIS6 tháng
CHPG20012,480450 (+22.17%)38,4502,30028,960HCM6 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (KIS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CNVL1901210-30 (-12.50%)51,01056,000-6,08862,9285 tháng
CVHM19011,150170 (+17.35%)12,23089,400-48894,4885 tháng
CVJC19011,180-30 (-2.48%)10146,500822157,4785 tháng
CVNM1902980-30 (-2.97%)73,360121,300-12,033143,1336 tháng
CHPG19091,900120 (+6.74%)454,67026,3001,62028,4806 tháng
CMSN1902540-50 (-8.47%)200,06053,400-24,48980,5896 tháng
CSBT1901270-30 (-10%)6,02018,600-2,61221,4823 tháng
CVIC19031,060-10 (-0.93%)20114,900-8,100133,6006 tháng
CVRE19031,430-30 (-2.05%)50,07032,600-3,18938,6496 tháng
CDPM2001640-30 (-4.48%)58,91012,600-1,96715,8476 tháng
CHDB20012,340-100 (-4.10%)13,38029,000-9933,7796 tháng
CROS200136020 (+5.88%)40,88010,300-16,16827,9086 tháng
CSTB20011,640-30 (-1.80%)4,57010,900-9912,6396 tháng
CVRE20011,290-10 (-0.77%)23,09032,600-4,18941,9499 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:HPG
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:3 tháng
Ngày phát hành:14/08/2019
Ngày niêm yết:28/08/2019
Ngày giao dịch đầu tiên:30/08/2019
Ngày giao dịch cuối cùng:12/11/2019
Ngày đáo hạn:14/11/2019
Tỷ lệ chuyển đổi:2 : 1
Giá phát hành:1,500
Giá thực hiện:28,088
Khối lượng Niêm yết:5,000,000
Khối lượng lưu hành:5,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành