Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.02 (HOSE: CHPG1906)

CW.HPG.KIS.M.CA.T.02

Ngừng giao dịch

20

10 (+100%)
12/11/2019 15:00

Mở cửa10

Cao nhất30

Thấp nhất10

Cao nhất NY1,580

Thấp nhất NY10

KLGD725,590

NN mua1,829

NN bán39,819

KLCPLH5,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở23,000

Giá thực hiện28,088

Hòa vốn **28,128

S-X *-5,088

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: HPG (67.647) - VNM (46.791) - MWG (35.551) - HVN (33.459) - FPT (26.773)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.02

Chứng quyền cùng CKCS (HPG)

Mã CWGiáThay đổiTỷ lệ
chuyển đổi
Giá
thực hiện
S-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Loại CWKiểu
thực hiện
Thời hạnNgày GDCC
CHPG20021,97070 (+3.68%)2 : 129,999-37027,796KISMuaChâu Âu11 tháng14/12/2020
CHPG200510,400 (0.00%)1 : 119,0008,63924,079VNDMuaChâu Âu6 tháng29/09/2020
CHPG20063,87010 (+0.26%)2 : 122,0206,16524,374KISMuaChâu Âu5 tháng14/09/2020
CHPG20084,040180 (+4.66%)1 : 128,0001,26826,241SSIMuaChâu Âu6 tháng26/11/2020
CHPG20093,760-30 (-0.79%)2 : 122,5005,77224,587HCMMuaChâu Âu6 tháng27/10/2020
CHPG20101,350 (0.00%)4 : 133,100-2,90931,532KISMuaChâu Âu10 tháng01/04/2021
CHPG20112,87030 (+1.06%)2 : 125,2003,56125,340MBSMuaChâu Âu3.5 tháng16/10/2020
CHPG20126,010130 (+2.21%)1 : 126,500-2,30032,510SSIMuaChâu Âu6 tháng14/01/2021
CHPG20137,120190 (+2.74%)1 : 124,00020031,120SSIMuaChâu Âu4.5 tháng27/11/2020
CHPG20147,130170 (+2.44%)1 : 126,500-2,30033,630SSIMuaChâu Âu9 tháng15/04/2021
CHPG20156,550180 (+2.83%)1 : 126,500-2,30033,050SSIMuaChâu Âu7.5 tháng25/02/2021
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (KIS)

Mã CWGiáThay đổiTỷ lệ
chuyển đổi
Giá CK cơ sởGiá
thực hiện
S-X*Hòa vốn**Chứng khoán
cơ sở
Loại CWKiểu
thực hiện
Thời hạnNgày GDCC
CVRE200111030 (+37.50%)4 : 126,40036,789-10,38937,229VREMuaChâu Âu9 tháng17/09/2020
CNVL20012,110-10 (-0.47%)4 : 164,60065,888-1,28874,328NVLMuaChâu Âu11 tháng14/12/2020
CDPM20021,850-90 (-4.64%)1 : 113,55015,252-1,45616,826DPMMuaChâu Âu11 tháng14/12/2020
CHDB2003790 (0.00%)2 : 126,05032,123-6,07333,703HDBMuaChâu Âu11 tháng14/12/2020
CHPG20021,97070 (+3.68%)2 : 124,20029,999-37027,796HPGMuaChâu Âu11 tháng14/12/2020
CMSN2001780-10 (-1.27%)5 : 154,10065,789-11,68969,689MSNMuaChâu Âu11 tháng14/12/2020
CSBT2001710210 (+42%)1 : 114,15021,111-6,96121,821SBTMuaChâu Âu11 tháng14/12/2020
CSTB2002980-30 (-2.97%)1 : 110,45011,888-1,43812,868STBMuaChâu Âu11 tháng14/12/2020
CVHM20011,31010 (+0.77%)5 : 179,60094,567-14,967101,117VHMMuaChâu Âu11 tháng14/12/2020
CVIC2001430 (0.00%)5 : 187,500126,468-38,968128,618VICMuaChâu Âu11 tháng14/12/2020
CVJC2001340-40 (-10.53%)10 : 1100,300173,137-72,837176,537VJCMuaChâu Âu11 tháng14/12/2020
CVNM200296060 (+6.67%)5 : 1115,500141,111-23,785144,023VNMMuaChâu Âu11 tháng14/12/2020
CVRE200349030 (+6.52%)2 : 126,40037,999-11,59938,979VREMuaChâu Âu11 tháng14/12/2020
CCTD20011,650130 (+8.55%)10 : 178,60080,888-2,28897,388CTDMuaChâu Âu8 tháng14/12/2020
CHPG20063,87010 (+0.26%)2 : 124,20022,0206,16524,374HPGMuaChâu Âu5 tháng14/09/2020
CMSN2002390-40 (-9.30%)4 : 154,10062,999-8,89964,559MSNMuaChâu Âu5 tháng14/09/2020
CROS200221040 (+23.53%)1 : 12,2907,227-4,9377,437ROSMuaChâu Âu8 tháng14/12/2020
CSTB2003800180 (+29.03%)1 : 110,45011,111-66111,911STBMuaChâu Âu5 tháng14/09/2020
CHDB2005600-10 (-1.64%)4 : 126,05027,327-1,27729,727HDBMuaChâu Âu4 tháng01/10/2020
CHPG20101,350 (0.00%)4 : 124,20033,100-2,90931,532HPGMuaChâu Âu10 tháng01/04/2021
CSTB2005480-10 (-2.04%)2 : 110,45011,811-1,36112,771STBMuaChâu Âu5 tháng30/10/2020
CSTB2006910-30 (-3.19%)2 : 110,45012,888-2,43814,708STBMuaChâu Âu10 tháng01/04/2021
CVHM2004660 (0.00%)10 : 179,60086,868-7,26893,468VHMMuaChâu Âu4 tháng01/10/2020
CVIC2003380 (0.00%)10 : 187,500103,050-15,550106,850VICMuaChâu Âu4 tháng01/10/2020
CVJC2003360 (0.00%)10 : 1100,300123,456-23,156127,056VJCMuaChâu Âu4 tháng01/10/2020
CVNM200656070 (+14.29%)10 : 1115,500131,313-14,114135,141VNMMuaChâu Âu4 tháng01/10/2020
CVRE2007720 (0.00%)5 : 126,40033,333-6,93336,933VREMuaChâu Âu10 tháng01/04/2021
CVNM20071,49090 (+6.43%)10 : 1115,500138,888-23,388153,788VNMMuaChâu Âu9 tháng08/03/2021
CNVL20023,160 (0.00%)5 : 164,60059,8894,71175,689NVLMuaChâu Âu9 tháng08/03/2021
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh