Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.02 (HOSE: CHPG1906)

CW.HPG.KIS.M.CA.T.02

Ngừng giao dịch

20

10 (+100%)
12/11/2019 15:00

Mở cửa10

Cao nhất30

Thấp nhất10

Cao nhất NY1,580

Thấp nhất NY10

KLGD725,590

NN mua1,829

NN bán39,819

KLCPLH5,000,000

Số ngày đến hạn-

Giá CK cơ sở23,000

Giá thực hiện28,088

Hòa vốn **28,128

S-X *-5,088

Trạng thái CWOTM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Trending: VNM (157.336) - HPG (155.350) - MBB (121.591) - ROS (115.153) - TCB (109.927)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Chứng quyền cùng CKCS (HPG)

Mã CWGiáThay đổiTỷ lệ
chuyển đổi
Giá
thực hiện
S-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Loại CWKiểu
thực hiện
Thời hạnNgày GDCC
CHPG20187,970-180 (-2.21%)4 : 129,99932,00161,879KISMuaChâu Âu9 tháng12/05/2021
CHPG202038,660-1,840 (-4.54%)1 : 126,00036,00064,660VNDMuaChâu Âu9 tháng28/06/2021
CHPG210110,900430 (+4.11%)4 : 146,88815,11290,488KISMuaChâu Âu9 tháng20/09/2021
CHPG210226,000-1,000 (-3.70%)1 : 141,00021,00067,000ACBSMuaChâu Âu6 tháng01/07/2021
CHPG210315,000-500 (-3.23%)2 : 142,00020,00072,000VNDMuaChâu Âu6 tháng02/07/2021
CHPG210411,450-260 (-2.22%)3 : 144,80017,20079,150MBSMuaChâu Âu5 tháng01/07/2021
CHPG210516,500-350 (-2.08%)2 : 142,00020,00075,000HCMMuaChâu Âu6 tháng05/08/2021
CHPG210613,3002,200 (+19.82%)2 : 150,20011,80076,800MBSMuaChâu Âu4.5 tháng25/08/2021
CHPG21074,090880 (+27.41%)5 : 159,3682,63279,818KISMuaChâu Âu4 tháng10/08/2021
CHPG21082,400870 (+56.86%)5 : 159,4562,54471,456KISMuaChâu Âu4 tháng10/08/2021
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (KIS)

Mã CWGiáThay đổiTỷ lệ
chuyển đổi
Giá CK cơ sởGiá
thực hiện
S-X*Hòa vốn**Chứng khoán
cơ sở
Loại CWKiểu
thực hiện
Thời hạnNgày GDCC
CSTB20076,990340 (+5.11%)2 : 124,65010,99913,65124,979STBMuaChâu Âu10 tháng25/05/2021
CVRE2009680-100 (-12.82%)5 : 131,00030,999134,399VREMuaChâu Âu10 tháng25/05/2021
CHPG20187,970-180 (-2.21%)4 : 162,00029,99932,00161,879HPGMuaChâu Âu9 tháng12/05/2021
CMSN20093,980-20 (-0.50%)10 : 1101,50061,99940,235100,594MSNMuaChâu Âu9 tháng12/05/2021
CNVL20036,580-150 (-2.23%)10 : 1128,50063,97965,252128,296NVLMuaChâu Âu9 tháng09/06/2021
CSTB20106,850540 (+8.56%)2 : 124,65011,99912,65125,699STBMuaChâu Âu9 tháng09/06/2021
CVHM20082,650-230 (-7.99%)10 : 198,00088,8889,112115,388VHMMuaChâu Âu9 tháng09/06/2021
CVIC20053,40050 (+1.49%)10 : 1131,000106,86824,132140,868VICMuaChâu Âu9 tháng09/06/2021
CVJC20061,150-30 (-2.54%)20 : 1119,000111,1117,889134,111VJCMuaChâu Âu9 tháng09/06/2021
CVNM20111,300-140 (-9.72%)16.41 : 191,200109,378-17,177129,515VNMMuaChâu Âu9 tháng09/06/2021
CVRE20111,260-70 (-5.26%)4 : 131,00031,888-88836,928VREMuaChâu Âu9 tháng09/06/2021
CKDH20012,620100 (+3.97%)4 : 136,80026,22210,57836,702KDHMuaChâu Âu7 tháng12/05/2021
CKDH20024,450560 (+14.40%)4 : 136,80027,3339,46745,133KDHMuaChâu Âu10 tháng12/08/2021
CTCH2001130-50 (-27.78%)4 : 122,10022,888-22722,834TCHMuaChâu Âu7 tháng12/05/2021
CTCH20032,630150 (+6.05%)4 : 122,10023,999-1,31133,673TCHMuaChâu Âu10 tháng12/08/2021
CHDB21014,390200 (+4.77%)5 : 130,00029,88811251,838HDBMuaChâu Âu9 tháng20/09/2021
CHPG210110,900430 (+4.11%)4 : 162,00046,88815,11290,488HPGMuaChâu Âu9 tháng20/09/2021
CKDH21013,860360 (+10.29%)5 : 136,80033,3333,46752,633KDHMuaChâu Âu9 tháng20/09/2021
CMSN21013,830350 (+10.06%)20 : 1101,50099,9991,501176,599MSNMuaChâu Âu9 tháng20/09/2021
CMSN21023,720350 (+10.39%)20 : 1101,500111,111-9,611185,511MSNMuaChâu Âu9 tháng20/09/2021
CNVL21014,800220 (+4.80%)16 : 1128,50077,99951,392153,030NVLMuaChâu Âu9 tháng20/09/2021
CSBT21012,860260 (+10%)5 : 120,15024,666-4,51638,966SBTMuaChâu Âu9 tháng20/09/2021
CSTB21017,220730 (+11.25%)2 : 124,65021,9992,65136,439STBMuaChâu Âu9 tháng20/09/2021
CTCH21013,370290 (+9.42%)3.90 : 122,10024,061-1,96137,211TCHMuaChâu Âu9 tháng20/09/2021
CVHM21013,680210 (+6.05%)16 : 198,000106,888-8,888165,768VHMMuaChâu Âu9 tháng20/09/2021
CVIC21014,250250 (+6.25%)20 : 1131,000126,8884,112211,888VICMuaChâu Âu9 tháng20/09/2021
CVNM21013,010320 (+11.90%)19.82 : 191,200125,727-34,527185,376VNMMuaChâu Âu9 tháng20/09/2021
CVRE21013,220-80 (-2.42%)4 : 131,00034,567-3,56747,447VREMuaChâu Âu9 tháng20/09/2021
CHPG21074,090880 (+27.41%)5 : 162,00059,3682,63279,818HPGMuaChâu Âu4 tháng10/08/2021
CMBB21021,870230 (+14.02%)10 : 132,70034,468-1,76853,168MBBMuaChâu Âu4 tháng10/08/2021
CTCH21032,150370 (+20.79%)4 : 122,10031,668-9,56840,268TCHMuaChâu Âu4 tháng10/08/2021
CVHM21063,340690 (+26.04%)10 : 198,000118,668-20,668152,068VHMMuaChâu Âu4 tháng10/08/2021
CHPG21082,400870 (+56.86%)5 : 162,00059,4562,54471,456HPGMuaChâu Âu4 tháng10/08/2021
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.