Chứng quyền CFPT01MBS20CE (HOSE: CFPT2007)

CW CFPT01MBS20CE

1,650

(%)
01/10/2020 09:21

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

Cao nhất NY1,920

Thấp nhất NY1,010

KLGD-

NN mua-

NN bán-

KLCPLH3,000,000

Số ngày đến hạn22

Giá CK cơ sở50,600

Giá thực hiện43,500

Hòa vốn **51,750

S-X *7,100

Trạng thái CWITM

(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Mã xem cùng CFPT2007: CFPT2006 CFPT2008 CFPT2009 CVHM2003 CPNJ2007
Trending: VNM (59.937) - HPG (51.587) - MBB (42.156) - STB (40.834) - HSG (39.083)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Chứng quyền CFPT01MBS20CE

Trạng thái chứng quyền

NgàyGiáThay đổiKhối lượng
01/10/20201,650 (0.00%)
30/09/20201,650-20 (-1.20%)6,100
29/09/20201,670-100 (-5.65%)61,810
28/09/20201,77020 (+1.14%)46,480
25/09/20201,750 (0.00%)15,100
KLGD: cp, Giá: đồng

Chứng quyền cùng CKCS (FPT)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngS-X*Hòa vốn**Tổ chức
phát hành
Thời hạn
CFPT200310,750 (0.00%)60060,750SSI7 tháng
CFPT20061,810100 (+5.85%)3106,21452,115HCM6 tháng
CFPT20071,650 (0.00%)7,10051,750MBS4 tháng
CFPT20081,45070 (+5.07%)2102,60055,250HCM6 tháng
CFPT20092,220 (0.00%)3,80053,460MBS3.5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh

Chứng quyền cùng TCPH (MBS)

Mã CWGiáThay đổiKhối lượngGiá CK cơ sởS-X*Hòa vốn**Thời hạn
CFPT20071,650 (0.00%)50,6007,10051,7504 tháng
CHDB20063,750 (0.00%)25,0005,98224,7933.5 tháng
CMWG20092,800 (0.00%)104,70022,700104,4004 tháng
CREE20043,580 (0.00%)40,90011,40040,2404 tháng
CHPG20113,590 (0.00%)26,7001,50032,3803.5 tháng
CMSN20081,310 (0.00%)54,9001,90059,5504 tháng
CPNJ20072,200100 (+4.76%)1061,5008,50064,0003.5 tháng
CSTB20083,700 (0.00%)14,1503,95013,9003.5 tháng
CVNM20092,970 (0.00%)1,000108,9001,900136,7004 tháng
CVPB20092,24070 (+3.23%)1,09023,9003,70024,6803.5 tháng
CFPT20092,220 (0.00%)50,6003,80053,4603.5 tháng
CHPG20192,00050 (+2.56%)16,53026,7002,60028,1003.5 tháng
CMWG20114,250 (0.00%)104,70017,700108,2503.5 tháng
CSTB20093,700300 (+8.82%)6014,1503,25014,6003.5 tháng
CTCB20081,930 (0.00%)22,6002,60023,8603.5 tháng
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở:FPT
Tổ chức phát hành CKCS:CTCP FPT (HOSE: FPT)
Tổ chức phát hành CW:CTCP Chứng khoán MB (MBS)
Loại chứng quyền:Mua
Kiểu thực hiện:Châu Âu
Phương thức thực hiện quyền:Thanh Toán Tiền
Thời hạn:4 tháng
Ngày phát hành:24/06/2020
Ngày niêm yết:10/07/2020
Ngày giao dịch đầu tiên:14/07/2020
Ngày giao dịch cuối cùng:21/10/2020
Ngày đáo hạn:23/10/2020
Tỷ lệ chuyển đổi:5 : 1
Giá phát hành:1,690
Giá thực hiện:43,500
Khối lượng Niêm yết:3,000,000
Khối lượng lưu hành:3,000,000
Tài liệu:Bản cáo bạch phát hành