loading
Top cổ phiếu đóng góp tăng: Top cổ phiếu đóng góp giảm:
Mã CKGiáThay đổi
NN mua: Nước ngoài mua ròng (cp), NN bán: nước ngoài bán ròng (cp), GTGD: GTGD lớn nhất (triệu đồng), GTGD TB: GTGD trung bình trong 10 phiên (triệu đồng)
Mã CKKLGiáThay đổiP/EP/BEPSVốn hóa
P/E thấp nhất, P/B thấp nhất, EPS lớn nhất, Vốn hóa lớn nhất (tỷ đồng)
* Chênh lệch mua - bán
HÀNG HÓA
Vàng: SJC
Dầu thô
Dầu thô
$
Đồng
Đồng
Cà Phê
Cafe
Gas
Gas
TIỀN TỆ
US Dollar Index:
image1
image2
image3
image4
image5
image6
image7
image8

Quan điểm phân ngành Vietstock

Vietstock lựa chọn tiêu chuẩn NAICS 2007 (The North American Industry Classification System) để áp dụng cho việc phân ngành vì tính phổ biến, bao quát cao, được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức quốc tế, có nhiều điểm tương đồng với hệ thống phân ngành VSIC 2007 của Việt Nam, và có trật tự logic cao trong việc sắp xếp thứ tự ngành.

Phương pháp luận chỉ số Vietstock

Phương pháp giá trị vốn hóa thị trường có điều chỉnh tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng được áp dụng cho Vietstock Index (VS Sector Index, VS Market Cap Index và VS 100 Index).

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.