VN30 Index Futures

Transaction methodTotal Share VolumeTotal ValueOI
Opening auction68485
Continuous order matching110,55213,798
Closing auction2,863358
Put-Through
Market transactions114,09914,24133,162
Value: Billion Dong Trading date: 04/09/2021
VN30F1M | VN30F2M
Top stocks contributing to increase: Top stocks contributing to decrease:
04/10/2021Chứng khoán phái sinh Tuần 12-16/04/2021: Khối ngoại đang thận trọng
04/08/2021Chứng khoán phái sinh Ngày 09/04/2021: Phe Short đã quay lại
04/08/2021Khối ngoại tăng giao dịch phái sinh trong tháng 3/2021 
04/07/2021Chứng khoán phái sinh Ngày 08/04/2021: VN30-Index tạo mẫu hình nến Hanging Man
04/06/2021Chứng khoán phái sinh Ngày 07/04/2021: Basis hợp đồng VN30F2104 liên tục đảo chiều
04/09/2021 17:32FPT: Quy chế nội bộ về quản trị công ty
04/09/2021 17:29FPT: Điều lệ công ty
04/09/2021 17:28FPT: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
04/09/2021 17:23STB: Thông báo về việc ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021
04/09/2021 17:21SBT: Nghị quyết của HĐQT về việc phê duyệt các công việc liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ năm 2021
No.ProvisionsDataset Description
1Contract nameVN30 Index Futures
2Contact codeAccording to regulations on trading code of HNX, for example: VN30F1709
3Underlying assetVN30 Index
4Contract sizeVND 100,000 x VN30 Index point
5Multiplier100,000 VND
6Expiry month

Current month, next month, 2 end months of the next 2 quarters.

For example: current month is April. Expiry months are April, May, June and September.

7Trading time

Open 15 minutes prior to the underlying market

Close at the same time as the underlying market

8Transaction methodMatching and Negotiation
9Trading unit01 contract
10Reference priceDaily settlement price of the previous trading day or theoretical price
11Trading collar+/-7%
12Tick size0.1 index point
13Order limit500 contracts per order
14Listing date10/08/2017
15Final trading dayThe third Thursday of the expiry month. In case it is a holiday, it will be the previous trading day
16Final settlement dayThe working day after the final trading day
17Settlement methodCash settlement
18Daily settlement priceRegulated by VSD
19Final settlement priceUnderlying index value on the final trading day of futures contract
20Position limitRegulated by VSD
21Margin requirementRegulated by VSD
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.