VN30 Index Futures

Transaction methodTotal Share VolumeTotal ValueOI
Opening auction2,898410
Continuous order matching256,55036,443
Closing auction7,0841,014
Put-Through57082
Market transactions267,10237,94938,699
Value: Billion Dong Trading date: 07/29/2021
VN30F1M | VN30F2M
Top stocks contributing to increase: Top stocks contributing to decrease:
07/29/2021Chứng khoán phái sinh Ngày 30/07/2021: VN30-Index test lại ngưỡng Fibonacci Retracement 23.6%
07/28/2021Chứng khoán phái sinh Ngày 29/07/2021: Nhà đầu tư đang phân vân về triển vọng thị trường
07/27/2021Chứng khoán phái sinh Ngày 28/07/2021: Tâm lý bi quan đang lấn át
07/26/2021Chứng khoán phái sinh Ngày 27/07/2021: Các tín hiệu tích cực xuất hiện
07/24/2021Chứng khoán phái sinh Tuần 26-30/07/2021: Rủi ro ngắn hạn khá lớn
07/29/2021 20:00IR AWARDS 2021: Giới thiệu CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (HOSE: NVL)
07/29/2021 19:09HPG: Kết quả kinh doanh quý 2 năm 2021
07/29/2021 19:00VPB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công đoàn VPB
07/29/2021 18:51VPB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công đoàn VPB
07/29/2021 18:39VPB: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021
No.ProvisionsDataset Description
1Contract nameVN30 Index Futures
2Contact codeAccording to regulations on trading code of HNX, for example: VN30F1709
3Underlying assetVN30 Index
4Contract sizeVND 100,000 x VN30 Index point
5Multiplier100,000 VND
6Expiry month

Current month, next month, 2 end months of the next 2 quarters.

For example: current month is April. Expiry months are April, May, June and September.

7Trading time

Open 15 minutes prior to the underlying market

Close at the same time as the underlying market

8Transaction methodMatching and Negotiation
9Trading unit01 contract
10Reference priceDaily settlement price of the previous trading day or theoretical price
11Trading collar+/-7%
12Tick size0.1 index point
13Order limit500 contracts per order
14Listing date10/08/2017
15Final trading dayThe third Thursday of the expiry month. In case it is a holiday, it will be the previous trading day
16Final settlement dayThe working day after the final trading day
17Settlement methodCash settlement
18Daily settlement priceRegulated by VSD
19Final settlement priceUnderlying index value on the final trading day of futures contract
20Position limitRegulated by VSD
21Margin requirementRegulated by VSD
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.