Hướng dẫn sử dụng

Covered warrant market info

Total Value
Total volume
CW number  
Market Cap.  
Listed shares  
Shares outstanding  
Foreign Buy  
Foreign Sell  
Bid Volume  
Offer Volume  
Put-through Volume  
Put-through Value  
Issuer:  
Underlying stock:  
Market Capitalization  
Reference price  
Ceiling Price  
Floor price  
Open price  
Volume: Thousand shares - Market Cap., Value: Million Dong
Loading
CW market map: Area of each cell by Value = Price * Total Outstanding Volume
No.CW codeCloseChangeConversion
Ratio
Exercise priceUnderlying
code
CW IssuerCW TypeCW StyleFirst trading dateLast trading dateStatus
1CACB23042,360250 (+11.85%)3 : 123,000ACBBSICallEuropean-style10/19/202309/23/2024Normal
2CACB23051,120150 (+15.46%)6 : 124,000ACBSSICallEuropean-style10/30/202310/07/2024Normal
3CACB23062,530340 (+15.53%)3 : 122,000ACBVNDCallEuropean-style12/13/202307/18/2024Normal
4CACB2307830110 (+15.28%)6 : 125,000ACBVNDCallEuropean-style12/13/202308/19/2024Normal
5CACB24012,210570 (+34.76%)2 : 125,000ACBVCICallEuropean-style02/05/202406/17/2024Normal
6CFPT23107,360720 (+10.84%)7.91 : 184,512FPTHCMCallEuropean-style08/25/202308/01/2024Normal
7CFPT23133,530-420 (-10.63%)10 : 1100,000FPTSSICallEuropean-style10/30/202308/07/2024Normal
8CFPT23144,120-370 (-8.24%)10 : 1100,000FPTSSICallEuropean-style10/30/202301/07/2025Normal
9CFPT23165,150-370 (-6.70%)10 : 182,000FPTVNDCallEuropean-style12/13/202307/18/2024Normal
10CFPT23172,450-180 (-6.84%)15 : 1101,000FPTVNDCallEuropean-style12/13/202311/19/2024Normal
No.CW codeMaturity DateExercise priceConversion
Ratio
Settlement priceGains/CW
1CHPG230905/24/202424,0003 : 131,2502,417
2CMBB230605/24/202417,3931.7393 : 123,2603,373
3CMSN230205/24/202466,0006 : 175,4801,580
4CMWG230505/24/202435,6583.9620 : 160,6206,300
5CSTB230605/24/202430,0002 : 128,330-
6CTCB230205/24/202426,1852.9095 : 147,9107,467
7CVHM230205/24/202450,0004 : 140,480-
8CVIB230205/24/202418,0771.5719 : 122,3702,731
9CVRE230305/24/202425,0003 : 123,050-
10CSTB233605/21/202431,0005 : 128,050-
05/23/2024Thị trường chứng quyền 24/05/2024: Hiện tượng phân hóa vẫn còn
05/22/2024Thị trường chứng quyền 23/05/2024: Tâm lý bi quan bao trùm
05/21/2024Thị trường chứng quyền 22/05/2024: Sắc xanh đỏ xen kẽ
05/20/2024Thị trường chứng quyền 21/05/2024: Hiện tượng phân hóa đang diễn ra
05/19/2024Thị trường chứng quyền tuần 20-24/05/2024: Tâm lý bi quan xuất hiện trở lại
05/24/2024Theo dấu dòng tiền cá mập 24/05: Tự doanh và khối ngoại cùng bán ròng trong phiên thị trường rơi gần 20 điểm
05/24/2024MB chuẩn bị họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2024 - 2029
05/24/2024Chứng khoán Tuần 20-24/05/2024: VN-Index chững lại đà tăng
05/24/2024Nhịp đập Thị trường 24/05: Sắc đỏ bao trùm thị trường, thanh khoản đột biến hơn 40 ngàn tỷ đồng
05/24/2024MWG tiếp tục chuỗi ngày thu hồi ESOP của nhân viên nghỉ việc
05/24/2024Nhịp đập Thị trường 24/05: Sắc đỏ bao trùm thị trường, thanh khoản đột biến hơn 40 ngàn tỷ đồng
05/24/2024MWG tiếp tục chuỗi ngày thu hồi ESOP của nhân viên nghỉ việc
05/24/2024Ông Vũ Đình Độ từ nhiệm Chủ tịch HĐQT DNP sau gần thập kỷ gắn bó
05/23/2024Thị trường chứng quyền 24/05/2024: Hiện tượng phân hóa vẫn còn
05/23/2024Vietstock Daily 24/05/2024: Tâm lý bi quan đã giảm bớt
No.ProvisionsDataset Description
1Name of CWAccording to regulations of issuer
2IssuerName of securities company that issues a CW
3Underlying StockA stock, indexes or ETF. In the first stage, underlying stock is securities that meet the criteria of SSC.
4Warrant TypeThe holder of a covered warrant has the right but not the obligation to either buy (call) or sell (put) an underlying asset at a predetermined price (strike price) on or before a certain date in the future. A call warrant usually rises in value when the underlying asset rises in value, whilst a put warrant usually rises in value when the underlying asset falls in value.
5Warrant StyleCovered warrants can either be European or American style. A European-style warrant allows you to exercise your right only on the expiry date, whereas with an American-style warrant you can do this at any time between the date of issuance and the expiry date (only European exercise style is approved in Vietnam).
6Settlement TypeCash or underlying securities (only cash settlement is approved in Vietnam).
7Maturity Period3-24 months
8Last Trading DayThe last date that the covered warrant can be exercised (2 trading days before expiry date)
9Conversion RatioThe quantity of warrants required to convert into one unit of the underlying securities.
10Strike PriceThe strike price is the price at which the investor has the right to buy (call) or sell (put) an underlying asset to the issuer or on which the issuer bases to calculate the payout to the holder of CW.
11Adjusted Conversion Ratio=Conversion Ratio x (Adjusted Close Price of Underlying Stock/Close Price of Underlying Stock)
12Adjusted Strike Price=Strike Price x (Adjusted Close Price of Underlying Stock/Close Price of Underlying Stock)
13Settlement PriceThe average closing price of the underlying stock for the five trading days before maturity date (excluding maturity date) (for CW with single stock underlying asset and European-type)
14Moneyness of Call CWITM: Call CW: Underlying stock price > Strike price; Put CW: Underlying stock price < Strike price; OTM: Call CW: Underlying stock price < Strike price; Put CW: Underlying stock price > Strike price; ATM: Underlying stock price = Strike price
15Earning per ITM CW(Underlying Stock Price - Strike Price )/Conversion Ratio
16Price Step10 VND
17Reference Price in First Trading Day (Call CW)Issue Price x (Reference Price of Underlying Stock in First Trading Day of CW / Reference Price of Underlying Stock in Offering Date of CW) x (Conversion Ratio in Offering Date of CW / Conversion Ratio in First Trading Day of CW)
18Price RangeCeiling Price = Reference Price of CW + (Ceiling Price of Underlying Stock – Reference Price of Underlying Stock) x 1/Conversion Ratio Floor Price = Reference Price of CW – (Reference Price of Underlying Stock – Floor Price of Underlying Stock) x 1/Conversion Ratio
19Limit orders
20MarginDo not Apply
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.