VN30 Index Futures 02 month (HNX: VN30F2M)

1448.00

0.00 0.00
09/24/2021 15:05

Open1,452.0

High1,453.1

Low1,445.4

Vol227

OI264

Basis-11.94

Foreign Buy-

Foreign Sell1

High Listing1,574.0

Low Listing576.0

Avg Vol Listing2,984

Beta-

Trending: HPG (123,492) - MBB (87,153) - HVN (68,882) - VNM (62,182) - HSG (61,043)
1 day | All
DateOpenCloseVolume
Matched
Change
09/24/20211,452.01,448.0227 (%)
09/23/20211,445.81,448.02878 (0.56%)
09/22/20211,441.31,440.0147 (%)
09/21/20211,444.01,440.0312-12.70 (-0.87%)
09/20/20211,456.01,452.7266-2.80 (-0.19%)
DateContract codeOpenCloseVolume
Matched
Change
09/24/2021VN30F1M1,454.21,449.9141,963-0.10 (-0.01%)
09/24/2021VN30F2M1,452.01,448.0227 (%)
09/24/2021VN30F21101,454.21,449.9141,963-0.10 (-0.01%)
09/24/2021VN30F21111,452.01,448.0227 (%)
09/24/2021VN30F21121,448.11,443.127-3.60 (-0.25%)
09/24/2021VN30F22031,448.51,444.6390.40 (0.03%)
Maturity month:11/2021
Last trading date:11/18/2021
Last payment date:11/19/2021
Trading unit:1 contract
Underlying asset:VN30 Index
Trading collar:+/-7%
Daily settlement price:Regulated by VSD
Settlement method:Cash settlement
Tick size:index point
Initial margin ratio:13% (Effective from 10/19/2018)
Position limit:

Maximum number of index (VN30/HNX30) futures in one account

Professional Securities Investor20,000
Institutional Investor10,000
Individual Investor5,000
09/23/2021Chứng khoán phái sinh Ngày 24/09/2021: Chờ đợi tín hiệu tại trendline giảm ngắn hạn
09/22/2021Chứng khoán phái sinh Ngày 23/09/2021: Tiếp tục quan sát
09/21/2021Chứng khoán phái sinh Ngày 22/09/2021: Đà tăng đã chấm dứt
09/20/2021Chứng khoán phái sinh Ngày 21/09/2021: Quan sát diễn biến tại trendline giảm
09/18/2021Chứng khoán phái sinh Tuần 20-24/09/2021: Hướng tới vùng đỉnh tháng 07/2021
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.