HĐTL chỉ số VN30 02 tháng (HNX: VN30F2M)

VN30 Index Futures 02 month

881,10

3,10 0,35
19/08/2019 15:00

Mở cửa878.6

Cao nhất882.0

Thấp nhất878.6

KLGD233

OI167

Basis-10.68

NN mua-

NN bán1

Cao nhất NY1,185.1

Thấp nhất NY740.1

KLBQ NY3,092

Beta-

Trending: MWG (27.948) - HPG (26.811) - VNM (26.628) - FPT (20.762) - VGI (17.842)
HĐTL chỉ số VN30 02 tháng
1 ngày | Tất cả

Top cổ phiếu ảnh hưởng đến chỉ số VN30

Top cổ phiếu đóng góp tăng: Top cổ phiếu đóng góp giảm:
STTMã CKGiáThay đổiKLCPLHVốn hóaTỷ trọng%ảnh hưởngĐiểm ảnh hưởng
1VNM124,900800 (+0.64%)1,741,391,68563,227,198,097,4059.87700.06320.5641
2VHM84,200700 (+0.84%)3,349,513,91829,683,559,817,0124.63700.03900.3476
3FPT52,400400 (+0.77%)678,276,31228,433,342,999,0404.44170.03420.3052
4MWG117,900600 (+0.51%)442,786,19733,932,920,207,0955.30080.02700.2413
5BID36,700700 (+1.94%)3,418,715,3346,273,342,637,8900.97990.01900.1697
6NVL62,100300 (+0.49%)930,446,67423,112,295,382,1603.61050.01770.1579
7GAS101,800900 (+0.89%)1,913,950,0009,742,005,500,0001.52180.01350.1209
8VRE35,300150 (+0.43%)2,328,818,41015,574,171,066,4402.43290.01050.0934
9MSN77,100100 (+0.13%)1,168,946,44736,050,308,425,4805.63160.00730.0653
10BVH77,700600 (+0.78%)700,886,4345,445,887,592,1800.85070.00660.0592
11CTD103,0001,000 (+0.98%)76,378,8734,326,863,155,4500.67590.00660.0591
12SAB276,500500 (+0.18%)641,281,18619,504,567,272,1903.04690.00550.0489
13SBT16,100100 (+0.63%)525,139,6524,227,374,198,6000.66030.00420.0371
14CTG20,5000 (0%)3,723,404,5566,106,383,471,8400.95390.00000.0000
15GMD28,5000 (0%)296,924,9577,616,125,147,0501.18970.00000.0000
16HPG23,0500 (0%)2,761,074,11538,185,655,010,4505.96510.00000.0000
17VJC130,5000 (0%)541,611,33435,340,139,543,5005.52060.00000.0000
18VPB19,4500 (0%)2,456,748,36633,448,629,003,0905.22510.00000.0000
19DPM13,750-50 (-0.36%)391,334,2602,152,338,430,0000.3362-0.0012-0.0108
20REE37,500-50 (-0.13%)310,050,9266,394,800,348,7500.9989-0.0013-0.0116
21SSI22,200-50 (-0.22%)509,170,2746,782,148,049,6801.0594-0.0023-0.0208
22HDB26,350-50 (-0.19%)980,999,77118,094,540,776,0952.8266-0.0054-0.0479
23VIC121,900-100 (-0.08%)3,345,935,38951,513,920,870,9828.0472-0.0064-0.0575
24EIB17,400-50 (-0.29%)1,229,432,90418,183,312,650,1602.8405-0.0082-0.0735
25ROS25,700-500 (-1.91%)567,598,1214,376,181,512,9100.6836-0.0131-0.1165
26STB10,250-50 (-0.49%)1,803,653,42917,563,075,264,8882.7436-0.0134-0.1200
27PNJ84,900-1,100 (-1.28%)222,667,25115,123,559,687,9202.3625-0.0302-0.2699
28VCB76,800-1,100 (-1.41%)3,708,877,44822,787,343,040,5123.5597-0.0502-0.4479
29MBB22,050-350 (-1.56%)2,113,398,40127,960,260,845,2304.3678-0.0681-0.6081
30TCB21,550-350 (-1.60%)3,496,592,16048,978,514,681,2007.6512-0.1224-1.0925
Vốn hóa: Vốn hóa đã điều chỉnh tính theo Khối lượng lưu hành tính chỉ số x Tỷ lệ free-float làm tròn x Giới hạn tỷ trọng vốn hóa x Giá khớp/Giá đóng cửa