HĐTL chỉ số VN30 02 tháng (HNX: VN30F2M)

VN30 Index Futures 02 month

878,10

-6,40 -0,72
16/12/2019 15:01

Mở cửa883.3

Cao nhất883.9

Thấp nhất876.0

KLGD1,169

OI881

Basis1.45

NN mua45

NN bán10

Cao nhất NY1,185.1

Thấp nhất NY740.1

KLBQ NY2,852

Beta-

Trending: VNM (23.945) - HPG (23.764) - MSN (20.249) - FLC (17.066) - MWG (16.305)
HĐTL chỉ số VN30 02 tháng
1 ngày | Tất cả

Top cổ phiếu ảnh hưởng đến chỉ số VN30

Top cổ phiếu đóng góp tăng: Top cổ phiếu đóng góp giảm:
STTMã CKGiáThay đổiKLCPLHVốn hóaTỷ trọng%ảnh hưởngĐiểm ảnh hưởng
1NVL56,0001,000 (+1.82%)930,446,67420,842,005,497,6003.32420.06050.5327
2VNM118,700700 (+0.59%)1,741,391,68560,088,618,207,8629.58400.05650.4979
3BVH72,7004,700 (+6.91%)700,886,4345,095,444,375,1800.81270.05620.4945
4VRE33,900350 (+1.04%)2,328,818,41014,956,498,559,5562.38550.02480.2185
5EIB16,900100 (+0.60%)1,229,432,90417,660,803,665,9602.81680.01690.1488
6GMD23,900300 (+1.27%)296,924,9576,386,855,825,0701.01860.01290.1139
7MWG113,200200 (+0.18%)442,786,19732,580,208,375,2605.19650.00940.0824
8CTD62,900900 (+1.45%)76,378,8732,642,327,111,4350.42140.00610.0538
9DPM13,500200 (+1.50%)391,334,2602,113,205,004,0000.33700.00510.0445
10GAS98,200200 (+0.20%)1,913,950,0009,397,494,500,0001.49880.00300.0264
11PNJ83,600100 (+0.12%)222,667,25114,891,985,746,8802.37520.00290.0251
12REE36,600100 (+0.27%)310,050,9266,241,325,140,3800.99540.00270.0237
13SBT18,55050 (+0.27%)525,139,6524,870,670,272,3000.77680.00210.0185
14BID41,9000 (0%)3,418,715,3347,162,208,624,7301.14230.00000.0000
15TCB23,1500 (0%)3,496,592,16052,614,970,527,6008.39200.00000.0000
16STB10,0500 (0%)1,803,653,42917,220,381,113,3782.74660.00000.0000
17SAB233,000-200 (-0.09%)641,281,18616,436,036,797,1802.6215-0.0024-0.0208
18ROS24,000-100 (-0.41%)567,598,1214,086,706,471,2000.6518-0.0027-0.0235
19SSI19,050-150 (-0.78%)509,170,2745,819,816,231,8200.9282-0.0072-0.0638
20HPG23,750-50 (-0.21%)2,761,074,11539,345,306,138,7506.2755-0.0132-0.1160
21VIC115,800-200 (-0.17%)3,345,935,38948,936,111,869,2357.8052-0.0133-0.1168
22VPB19,600-50 (-0.25%)2,456,748,36633,706,587,581,5205.3761-0.0134-0.1183
23CTG20,300-300 (-1.46%)3,723,404,5566,046,808,998,9440.9644-0.0141-0.1240
24HDB27,550-400 (-1.43%)980,999,77118,918,580,583,7353.0174-0.0431-0.3799
25FPT56,500-600 (-1.05%)678,276,31230,658,089,302,4004.8899-0.0513-0.4521
26VJC143,000-1,500 (-1.04%)541,611,33438,725,210,381,0006.1766-0.0642-0.5656
27MBB21,400-400 (-1.83%)2,113,398,40127,136,035,468,8404.3281-0.0792-0.6974
28MSN56,700-1,300 (-2.24%)1,168,946,44726,511,705,417,9604.2285-0.0947-0.8340
29VCB86,000-2,400 (-2.71%)3,708,877,44825,517,076,842,2404.0699-0.1103-0.9712
30VHM86,100-3,000 (-3.37%)3,349,513,91830,353,378,862,7644.8413-0.1632-1.4366
Vốn hóa: Vốn hóa đã điều chỉnh tính theo Khối lượng lưu hành tính chỉ số x Tỷ lệ free-float làm tròn x Giới hạn tỷ trọng vốn hóa x Giá khớp/Giá đóng cửa