Hướng dẫn sử dụng

HĐTL chỉ số VN30 tháng 12/2022 (HNX: VN30F2212)

VN30 Index Futures December 2021

Ngừng giao dịch

1065,10

5,50 0,52
15/12/2022 14:59

Mở cửa1,059.0

Cao nhất1,079.0

Thấp nhất1,056.6

KLGD278,440

OI27,082

Basis-2.98

NN mua3,167

NN bán11,240

Cao nhất NY1,441.8

Thấp nhất NY887.0

KLBQ NY55,264

Beta-

Mã xem cùng VN30F2212: VN30F2211 VN30F2312
Trending: NVL (101.956) - HPG (90.024) - DIG (63.389) - CEO (56.171) - HAG (52.935)
NgàyMở
cửa
Đóng
cửa
KL
khớp
Thay đổi
15/12/20221,059.01,065.1278,4405.50 (0.52%)
14/12/20221,068.01,059.6382,1181.60 (0.15%)
13/12/20221,037.81,058.0440,19722.80 (2.20%)
12/12/20221,068.61,035.2405,419-34.80 (-3.25%)
09/12/20221,059.01,070.0566,74815 (1.42%)
NgàyMã HĐMở
cửa
Đóng
cửa
KL
khớp
Thay đổi
06/12/2023VN30F1M1,102.91,111.1185,62512.10 (1.10%)
06/12/2023VN30F2M1,101.51,110.033612.10 (1.10%)
06/12/2023VN30F1Q1,098.21,104.4848.90 (0.81%)
06/12/2023VN30F2Q1,096.41,105.95612.50 (1.14%)
06/12/2023VN30F23121,102.91,111.1185,62512.10 (1.10%)
06/12/2023VN30F24011,101.51,110.033612.10 (1.10%)
06/12/2023VN30F24031,098.21,104.4848.90 (0.81%)
06/12/2023VN30F24061,096.41,105.95612.50 (1.14%)
Tháng ĐH:12/2022
Ngày GDĐT:22/04/2022
Ngày GDCC:15/12/2022
Ngày TTCC:16/12/2022
Đơn vị giao dịch:1 hợp đồng
Tài sản cơ sở:Chỉ số VN30
Biên độ dao động giá:+/-7%
Phương pháp xác định giá thanh toán hàng ngày:Theo quy định của TTLKCK
Phương thức thanh toán:Thanh toán bằng tiền mặt
Bước giá/Đơn vị yết giá:điểm chỉ số
Tỷ lệ ký quỹ ban đầu:13% (Hiệu lực từ ngày 19/10/2018)
Giới hạn vị thế:

Số lượng HĐTL chỉ số VN30/HNX30 tối đa  được nắm giữ trên 1 tài khoản

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp20,000
Nhà đầu tư tổ chức10,000
Nhà đầu tư cá nhân5,000
06/12/2023Chứng khoán phái sinh ngày 07/12/2023: Phe Long trở lại dẫn dắt thị trường
05/12/2023Chứng khoán phái sinh ngày 06/12/2023: Liên tục giằng co
04/12/2023Chứng khoán phái sinh ngày 05/12/2023: Thị trường dần chuyển biến tích cực
02/12/2023Chứng khoán phái sinh tuần 04-08/12/2023: Thị trường vẫn còn nhiều rủi ro
30/11/2023Chứng khoán phái sinh ngày 01/12/2023: Các tín hiệu đang ủng hộ phe Short
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.