Hướng dẫn sử dụng

HĐTL chỉ số VN30 tháng 09/2022 (HNX: VN30F2209)

VN30 Index Futures September 2022

Ngừng giao dịch

1262,20

3,20 0,25
15/09/2022 14:59

Mở cửa1,260.6

Cao nhất1,263.5

Thấp nhất1,256.6

KLGD146,921

OI33,479

Basis-0.62

NN mua2,216

NN bán7,979

Cao nhất NY1,528.1

Thấp nhất NY1,198.8

KLBQ NY24,143

Beta-

Mã xem cùng VN30F2209: VN30F2208 VN30F2210 VN30F2211 VN30F2212 VN30F2M
Trending: HPG (99.515) - NVL (89.486) - DIG (88.575) - VND (78.715) - MBB (58.835)
NgàyMở
cửa
Đóng
cửa
KL
khớp
Thay đổi
15/09/20221,260.61,262.2146,9213.20 (0.25%)
14/09/20221,251.01,259.0193,285-13 (-1.02%)
13/09/20221,278.31,272.0146,366-4.80 (-0.38%)
12/09/20221,281.41,276.8153,0651.80 (0.14%)
09/09/20221,268.61,275.0249,41010.90 (0.86%)
NgàyMã HĐMở
cửa
Đóng
cửa
KL
khớp
Thay đổi
08/06/2023VN30F1M1,098.61,089.0146,445-9 (-0.82%)
08/06/2023VN30F2M1,095.41,085.31,148-10.10 (-0.92%)
08/06/2023VN30F1Q1,087.01,078.024-8.20 (-0.75%)
08/06/2023VN30F2Q1,080.91,074.081-5.50 (-0.51%)
08/06/2023VN30F23061,098.61,089.0146,445-9 (-0.82%)
08/06/2023VN30F23071,095.41,085.31,148-10.10 (-0.92%)
08/06/2023VN30F23091,087.01,078.024-8.20 (-0.75%)
08/06/2023VN30F23121,080.91,074.081-5.50 (-0.51%)
Tháng ĐH:09/2022
Ngày GDĐT:21/01/2022
Ngày GDCC:15/09/2022
Ngày TTCC:16/09/2022
Đơn vị giao dịch:1 hợp đồng
Tài sản cơ sở:Chỉ số VN30
Biên độ dao động giá:+/-7%
Phương pháp xác định giá thanh toán hàng ngày:Theo quy định của TTLKCK
Phương thức thanh toán:Thanh toán bằng tiền mặt
Bước giá/Đơn vị yết giá:điểm chỉ số
Tỷ lệ ký quỹ ban đầu:13% (Hiệu lực từ ngày 19/10/2018)
Giới hạn vị thế:

Số lượng HĐTL chỉ số VN30/HNX30 tối đa  được nắm giữ trên 1 tài khoản

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp20,000
Nhà đầu tư tổ chức10,000
Nhà đầu tư cá nhân5,000
08/06/2023Chứng khoán phái sinh Ngày 09/06/2023: Phe Short chiếm thế thượng phong
07/06/2023Chứng khoán phái sinh Ngày 08/06/2023: Phe Long giữ chắc tay chèo
06/06/2023Chứng khoán phái sinh Ngày 07/06/2023: Quán tính tăng sẽ còn tiếp diễn
05/06/2023Chứng khoán phái sinh Ngày 06/06/2023: Phe Long làm chủ thị trường
03/06/2023Chứng khoán phái sinh Tuần 05-09/06/2023: Vẫn nên cẩn trọng khi basis mở rộng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.