Hướng dẫn sử dụng

HĐTL chỉ số VN30 tháng 8/2022 (HNX: VN30F2208)

VN30 Index Futures August 2022

Ngừng giao dịch

1304,80

-4,20 -0,32
18/08/2022 14:59

Mở cửa1,307.0

Cao nhất1,312.9

Thấp nhất1,304.6

KLGD161,249

OI47,946

Basis4.87

NN mua1,806

NN bán7,620

Cao nhất NY1,309.0

Thấp nhất NY1,209.5

KLBQ NY80,993

Beta-

Trending: HPG (101.189) - NVL (84.332) - DIG (77.191) - MBB (63.736) - VND (56.445)
NgàyMở
cửa
Đóng
cửa
KL
khớp
Thay đổi
18/08/20221,307.01,304.8161,249-4.20 (-0.32%)
17/08/20221,299.51,309.0186,60812.10 (0.93%)
16/08/20221,296.51,296.9181,1553.90 (0.30%)
15/08/20221,285.21,293.0183,14912.90 (1.01%)
12/08/20221,268.01,280.1169,09612.10 (0.95%)
NgàyMã HĐMở
cửa
Đóng
cửa
KL
khớp
Thay đổi
17/04/2024VN30F1M1,236.01,211.051,453-24 (-1.94%)
17/04/2024VN30F2M1,240.01,212.5438-21.60 (-1.75%)
17/04/2024VN30F1Q1,235.51,224.4225-13.60 (-1.10%)
17/04/2024VN30F24051,236.01,211.051,453-24 (-1.94%)
17/04/2024VN30F24061,240.01,212.5438-21.60 (-1.75%)
17/04/2024VN30F24091,235.51,224.4225-13.60 (-1.10%)
Tháng ĐH:08/2022
Ngày GDĐT:17/06/2022
Ngày GDCC:18/08/2022
Ngày TTCC:19/08/2022
Đơn vị giao dịch:1 hợp đồng
Tài sản cơ sở:Chỉ số VN30
Biên độ dao động giá:+/-7%
Phương pháp xác định giá thanh toán hàng ngày:Theo quy định của TTLKCK
Phương thức thanh toán:Thanh toán bằng tiền mặt
Bước giá/Đơn vị yết giá:điểm chỉ số
Tỷ lệ ký quỹ ban đầu:13% (Hiệu lực từ ngày 19/10/2018)
Giới hạn vị thế:

Số lượng HĐTL chỉ số VN30/HNX30 tối đa  được nắm giữ trên 1 tài khoản

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp20,000
Nhà đầu tư tổ chức10,000
Nhà đầu tư cá nhân5,000
18/04/2024Chứng khoán phái sinh ngày 19/04/2024: Tâm lý bi quan bao trùm thị trường
16/04/2024Chứng khoán phái sinh ngày 17/04/2024: Khối ngoại bán ròng mạnh trước phiên đáo hạn
15/04/2024Chứng khoán phái sinh ngày 16/04/2024: Áp lực giảm điểm bao trùm
13/04/2024Chứng khoán phái sinh tuần 15-19/04/2024: Tình hình đã bớt bi quan
11/04/2024Chứng khoán phái sinh ngày 12/04/2024: Nhà đầu tư tiếp tục thận trọng trong ngắn hạn
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.