Hướng dẫn sử dụng

HĐTL chỉ số VN30 tháng 07/2022 (HNX: VN30F2207)

VN30 Index Futures July 2022

Ngừng giao dịch

1234,10

8,00 0,65
21/07/2022 14:59

Mở cửa1,225.3

Cao nhất1,242.0

Thấp nhất1,225.2

KLGD203,851

OI24,956

Basis-1.15

NN mua3,065

NN bán3,174

Cao nhất NY1,336.1

Thấp nhất NY1,200.7

KLBQ NY160,722

Beta-

Trending: DIG (86.355) - HPG (85.776) - NVL (71.130) - VND (61.362) - VN30F1M (56.107)
NgàyMở
cửa
Đóng
cửa
KL
khớp
Thay đổi
21/07/20221,225.31,234.1203,8518 (0.65%)
20/07/20221,223.81,226.1189,50313.10 (1.08%)
19/07/20221,213.81,213.0196,929-2.40 (-0.20%)
18/07/20221,218.11,215.4178,9825.30 (0.44%)
15/07/20221,218.51,210.1220,851-5.60 (-0.46%)
NgàyMã HĐMở
cửa
Đóng
cửa
KL
khớp
Thay đổi
30/05/2023VN30F1M1,069.51,067.041,491-1 (-0.09%)
30/05/2023VN30F2M1,066.01,064.0117 (%)
30/05/2023VN30F1Q1,069.91,061.044-1 (-0.09%)
30/05/2023VN30F2Q1,063.51,059.510-1.50 (-0.14%)
30/05/2023VN30F23061,069.51,067.041,491-1 (-0.09%)
30/05/2023VN30F23071,066.01,064.0117 (%)
30/05/2023VN30F23091,069.91,061.044-1 (-0.09%)
30/05/2023VN30F23121,063.51,059.510-1.50 (-0.14%)
Tháng ĐH:07/2022
Ngày GDĐT:20/05/2022
Ngày GDCC:21/07/2022
Ngày TTCC:22/07/2022
Đơn vị giao dịch:1 hợp đồng
Tài sản cơ sở:Chỉ số VN30
Biên độ dao động giá:+/-7%
Phương pháp xác định giá thanh toán hàng ngày:Theo quy định của TTLKCK
Phương thức thanh toán:Thanh toán bằng tiền mặt
Bước giá/Đơn vị yết giá:điểm chỉ số
Tỷ lệ ký quỹ ban đầu:13% (Hiệu lực từ ngày 19/10/2018)
Giới hạn vị thế:

Số lượng HĐTL chỉ số VN30/HNX30 tối đa  được nắm giữ trên 1 tài khoản

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp20,000
Nhà đầu tư tổ chức10,000
Nhà đầu tư cá nhân5,000
29/05/2023Chứng khoán phái sinh Ngày 30/05/2023: Thị trường đang lạc quan trở lại
24/05/2023Chứng khoán phái sinh Ngày 25/05/2023: Sự bi quan vẫn tiếp tục
23/05/2023Chứng khoán phái sinh Ngày 24/05/2023: Thị trường vẫn còn tiềm ẩn rủi ro
22/05/2023Chứng khoán phái sinh Ngày 23/05/2023: Tín hiệu lạc quan vẫn chưa xuất hiện
20/05/2023Chứng khoán phái sinh Tuần 22-26/05/2023: Sự thận trọng được duy trì
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.