Hướng dẫn sử dụng

HĐTL chỉ số VN30 tháng 01/2022 (HNX: VN30F2201)

VN30 Index Futures January 2022

Ngừng giao dịch

1492,60

10,60 0,72
20/01/2022 14:59

Mở cửa1,483.1

Cao nhất1,495.8

Thấp nhất1,480.1

KLGD110,314

OI22,914

Basis-0.21

NN mua2,874

NN bán3,799

Cao nhất NY1,567.7

Thấp nhất NY1,480.0

KLBQ NY71,080

Beta-

Trending: HPG (83.474) - FPT (71.702) - MBB (69.767) - NVL (55.938) - VND (51.129)
NgàyMở
cửa
Đóng
cửa
KL
khớp
Thay đổi
20/01/20221,483.11,492.6110,31410.60 (0.72%)
19/01/20221,482.01,482.0162,316-0.50 (-0.03%)
18/01/20221,475.51,482.5172,1362.50 (0.17%)
17/01/20221,522.91,480.0178,465-40.10 (-2.64%)
14/01/20221,518.71,520.1141,848-5.60 (-0.37%)
NgàyMã HĐMở
cửa
Đóng
cửa
KL
khớp
Thay đổi
14/06/2024VN30F1M1,333.51,317.0204,010-18 (-1.35%)
14/06/2024VN30F2M1,331.61,319.91,707-15 (-1.12%)
14/06/2024VN30F1Q1,334.11,322.0139-13 (-0.97%)
14/06/2024VN30F2Q1,331.41,320.523-14.50 (-1.09%)
14/06/2024VN30F24061,333.51,317.0204,010-18 (-1.35%)
14/06/2024VN30F24071,331.61,319.91,707-15 (-1.12%)
14/06/2024VN30F24091,334.11,322.0139-13 (-0.97%)
14/06/2024VN30F24121,331.41,320.523-14.50 (-1.09%)
Tháng ĐH:01/2022
Ngày GDĐT:19/11/2021
Ngày GDCC:20/01/2022
Ngày TTCC:21/01/2022
Đơn vị giao dịch:1 hợp đồng
Tài sản cơ sở:Chỉ số VN30
Biên độ dao động giá:+/-7%
Phương pháp xác định giá thanh toán hàng ngày:Theo quy định của TTLKCK
Phương thức thanh toán:Thanh toán bằng tiền mặt
Bước giá/Đơn vị yết giá:điểm chỉ số
Tỷ lệ ký quỹ ban đầu:13% (Hiệu lực từ ngày 19/10/2018)
Giới hạn vị thế:

Số lượng HĐTL chỉ số VN30/HNX30 tối đa  được nắm giữ trên 1 tài khoản

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp20,000
Nhà đầu tư tổ chức10,000
Nhà đầu tư cá nhân5,000
15/06/2024Chứng khoán phái sinh tuần 17-21/06/2024: Phe Short đang chiếm ưu thế
13/06/2024Chứng khoán phái sinh ngày 14/06/2024: Hiện tượng phân hóa vẫn đang diễn ra?
12/06/2024Chứng khoán phái sinh ngày 13/06/2024: Sắc xanh lan tỏa thị trường
11/06/2024Chứng khoán phái sinh ngày 12/06/2024: Phe Long yếu thế, phe Short trở lại
10/06/2024Chứng khoán phái sinh ngày 11/06/2024: Vẫn chưa thoát khỏi trạng thái giằng co
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.