VN30 Index Futures September 2021 (HNX: VN30F2109)

1486.60

0.00 0.00

Open

High

Low

Vol-

OI298

Basis-2.64

Foreign Buy-

Foreign Sell-

High Listing1,498.0

Low Listing1,013.7

Avg Vol Listing110

Beta-

View with VN30F2109: VN30F2107 VN30F2108 VN30F2112 VN30F1M LAI
Trending: HPG (173,405) - MBB (151,678) - STB (106,456) - TCB (102,059) - CTG (95,799)
1 day | All
DateOpenCloseVolume
Matched
Change
06/23/20210.01,486.6 (%)
06/22/20211,480.81,486.62716.60 (1.13%)
06/21/20211,476.01,470.011-7.60 (-0.51%)
06/18/20211,464.01,479.011414.10 (0.96%)
06/17/20211,455.51,464.9107-0.90 (-0.06%)
DateContract codeOpenCloseVolume
Matched
Change
06/23/2021VN30F21070.01,490.4 (%)
06/23/2021VN30F21080.01,487.0 (%)
06/23/2021VN30F21090.01,486.6 (%)
06/23/2021VN30F21120.01,482.0 (%)
Maturity month:09/2021
First trading date:01/22/2021
Last trading date:09/16/2021
Last payment date:09/17/2021
Trading unit:1 contract
Underlying asset:VN30 Index
Trading collar:+/-7%
Daily settlement price:Regulated by VSD
Settlement method:Cash settlement
Tick size:index point
Initial margin ratio:13% (Effective from 10/19/2018)
Position limit:

Maximum number of index (VN30/HNX30) futures in one account

Professional Securities Investor20,000
Institutional Investor10,000
Individual Investor5,000
06/22/2021Chứng khoán phái sinh Ngày 23/06/2021: Basis hợp đồng F2107 liên tục đảo chiều
06/21/2021Chứng khoán phái sinh Ngày 22/06/2021: VN30-Index tiếp tục giằng co
06/19/2021Chứng khoán phái sinh Tuần 21-25/06/2021: VN30-Index xuất hiện mẫu hình White Opening Marubozu
06/17/2021Chứng khoán phái sinh Ngày 18/06/2021: VN30-Index tiếp tục điều chỉnh
06/16/2021Chứng khoán phái sinh Ngày 17/06/2021: Thận trọng ngày đáo hạn
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.