VN30 Index Futures September 2021 (HNX: VN30F2109)

Trading suspension

1449.80

2.30 0.16
09/16/2021 15:07

Open1,448.2

High1,453.8

Low1,445.7

Vol105,690

OI27,045

Basis0.82

Foreign Buy3,219

Foreign Sell1,930

High Listing1,569.8

Low Listing1,013.7

Avg Vol Listing23,784

Beta-

View with VN30F2109: VN30F2110 VN30F2108 VN30F2107 ASM BID
Trending: HPG (119,244) - MBB (92,328) - FLC (63,162) - VNM (61,768) - HVN (60,736)
DateOpenCloseVolume
Matched
Change
09/16/20211,448.21,449.8105,6902.30 (0.16%)
09/15/20211,437.01,447.5132,63611 (0.77%)
09/14/20211,441.01,436.5130,215-5.50 (-0.38%)
09/13/20211,445.11,442.0130,805-5.10 (-0.35%)
09/10/20211,446.81,447.1148,0171.10 (0.08%)
DateContract codeOpenCloseVolume
Matched
Change
09/27/2021VN30F1M1,452.61,434.0132,794-15.90 (-1.10%)
09/27/2021VN30F2M1,449.51,434.0319-14 (-0.97%)
09/27/2021VN30F21101,452.61,434.0132,794-15.90 (-1.10%)
09/27/2021VN30F21111,449.51,434.0319-14 (-0.97%)
09/27/2021VN30F21121,451.21,429.524-18 (-1.24%)
09/27/2021VN30F22031,448.21,429.933-14.20 (-0.98%)
Maturity month:09/2021
First trading date:01/22/2021
Last trading date:09/16/2021
Last payment date:09/17/2021
Trading unit:1 contract
Underlying asset:VN30 Index
Trading collar:+/-7%
Daily settlement price:Regulated by VSD
Settlement method:Cash settlement
Tick size:index point
Initial margin ratio:13% (Effective from 10/19/2018)
Position limit:

Maximum number of index (VN30/HNX30) futures in one account

Professional Securities Investor20,000
Institutional Investor10,000
Individual Investor5,000
09/27/2021Chứng khoán phái sinh Ngày 28/09/2021: Nhịp tăng đã chấm dứt?
09/25/2021Chứng khoán phái sinh Tuần 27/09-01/10/2021: Chờ đợi VN30-Index chinh phục trendline ngắn hạn
09/23/2021Chứng khoán phái sinh Ngày 24/09/2021: Chờ đợi tín hiệu tại trendline giảm ngắn hạn
09/22/2021Chứng khoán phái sinh Ngày 23/09/2021: Tiếp tục quan sát
09/21/2021Chứng khoán phái sinh Ngày 22/09/2021: Đà tăng đã chấm dứt
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.