HĐTL chỉ số VN30 tháng 07/2021 (HNX: VN30F2107)

VN30 Index Futures July 2021

Ngừng giao dịch

1431,80

22,80 1,62
15/07/2021 15:04

Mở cửa1,410.7

Cao nhất1,440.1

Thấp nhất1,403.0

KLGD246,031

OI28,687

Basis1.51

NN mua2,554

NN bán2,158

Cao nhất NY1,568.0

Thấp nhất NY1,409.0

KLBQ NY117,816

Beta-

Mã xem cùng VN30F2107: VN30F2110 VN30F2108 VN30F2109 ART FRT
Trending: HPG (123.888) - HVN (104.645) - MBB (83.320) - HSG (59.430) - VHM (56.810)
NgàyMở
cửa
Đóng
cửa
KL
khớp
Thay đổi
15/07/20211,410.71,431.8246,03122.80 (1.62%)
14/07/20211,447.91,409.0320,253-37.90 (-2.62%)
13/07/20211,443.71,446.9354,3743 (0.21%)
12/07/20211,500.51,443.9398,540-53.10 (-3.55%)
09/07/20211,508.51,497.0303,744-16 (-1.06%)
NgàyMã HĐMở
cửa
Đóng
cửa
KL
khớp
Thay đổi
20/09/2021VN30F1M1,459.91,452.0141,115-4.80 (-0.33%)
20/09/2021VN30F2M1,456.01,452.7266-2.80 (-0.19%)
20/09/2021VN30F21101,459.91,452.0141,115-4.80 (-0.33%)
20/09/2021VN30F21111,456.01,452.7266-2.80 (-0.19%)
20/09/2021VN30F21121,459.51,453.9271.50 (0.10%)
20/09/2021VN30F22031,456.61,448.944-4.10 (-0.28%)
Tháng ĐH:07/2021
Ngày GDĐT:21/05/2021
Ngày GDCC:15/07/2021
Ngày TTCC:16/07/2021
Đơn vị giao dịch:1 hợp đồng
Tài sản cơ sở:Chỉ số VN30
Biên độ giao động giá:+/-7%
Phương pháp xác định giá thanh toán hàng ngày:Theo quy định của TTLKCK
Phương thức thanh toán:Thanh toán bằng tiền mặt
Bước giá/Đơn vị yết giá:điểm chỉ số
Tỷ lệ ký quỹ ban đầu:13% (Hiệu lực từ ngày 19/10/2018)
Giới hạn vị thế:

Số lượng HĐTL chỉ số VN30/HNX30 tối đa  được nắm giữ trên 1 tài khoản

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp20,000
Nhà đầu tư tổ chức10,000
Nhà đầu tư cá nhân5,000
20/09/2021Chứng khoán phái sinh Ngày 21/09/2021: Quan sát diễn biến tại trendline giảm
18/09/2021Chứng khoán phái sinh Tuần 20-24/09/2021: Hướng tới vùng đỉnh tháng 07/2021
16/09/2021Chứng khoán phái sinh Ngày 17/09/2021: VN30-Index đã vượt đường SMA 50 ngày?
15/09/2021Chứng khoán phái sinh Ngày 16/09/2021: Chờ đợi tín hiệu ngày đáo hạn
14/09/2021Chứng khoán phái sinh Ngày 15/09/2021: VN30-Index sẽ rơi hoàn toàn khỏi đường SMA 100 ngày?
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.