VN30 Index Futures June 2021 (HNX: VN30F2106)

1249.70

8.90 0.72
04/09/2021 15:04

Open1,242.3

High1,250.1

Low1,239.3

Vol38

OI454

Basis-3.56

Foreign Buy-

Foreign Sell-

High Listing1,252.1

Low Listing878.8

Avg Vol Listing131

Beta-

View with VN30F2106: VN30F2104 VN30F2105 VN30F1M LAI BCF
Trending: MBB (116,072) - STB (114,348) - FLC (111,903) - HPG (103,889) - ROS (103,385)
1 day | All
DateOpenCloseVolume
Matched
Change
04/09/20211,242.31,249.7388.90 (0.72%)
04/08/20211,252.91,240.877-7.30 (-0.58%)
04/07/20211,248.11,248.131-2.40 (-0.19%)
04/06/20211,252.31,250.5119-1.60 (-0.13%)
04/05/20211,236.41,252.113021.60 (1.76%)
DateContract codeOpenCloseVolume
Matched
Change
04/09/2021VN30F1M1,244.61,251.9113,7078.70 (0.70%)
04/09/2021VN30F2M1,242.11,249.23087.60 (0.61%)
04/09/2021VN30F21041,244.61,251.9113,7078.70 (0.70%)
04/09/2021VN30F21051,242.11,249.23087.60 (0.61%)
04/09/2021VN30F21061,242.31,249.7388.90 (0.72%)
04/09/2021VN30F21091,239.31,247.0468.50 (0.69%)
Maturity month:06/2021
First trading date:10/16/2020
Last trading date:06/17/2021
Last payment date:06/18/2021
Trading unit:1 contract
Underlying asset:VN30 Index
Trading collar:+/-7%
Daily settlement price:Regulated by VSD
Settlement method:Cash settlement
Tick size:index point
Initial margin ratio:13% (Effective from 10/19/2018)
Position limit:

Maximum number of index (VN30/HNX30) futures in one account

Professional Securities Investor20,000
Institutional Investor10,000
Individual Investor5,000
04/10/2021Chứng khoán phái sinh Tuần 12-16/04/2021: Khối ngoại đang thận trọng
04/08/2021Chứng khoán phái sinh Ngày 09/04/2021: Phe Short đã quay lại
04/08/2021Khối ngoại tăng giao dịch phái sinh trong tháng 3/2021 
04/07/2021Chứng khoán phái sinh Ngày 08/04/2021: VN30-Index tạo mẫu hình nến Hanging Man
04/06/2021Chứng khoán phái sinh Ngày 07/04/2021: Basis hợp đồng VN30F2104 liên tục đảo chiều
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.