HĐTL chỉ số VN30 tháng 06/2021 (HNX: VN30F2106)

VN30 Index Futures June 2021

1319,50

-9,00 -0,68
07/05/2021 15:04

Mở cửa1,330.0

Cao nhất1,331.5

Thấp nhất1,310.0

KLGD355

OI767

Basis-21.23

NN mua1

NN bán-

Cao nhất NY1,332.5

Thấp nhất NY878.8

KLBQ NY179

Beta-

Mã xem cùng VN30F2106: VN30F2105 VN30F2109 VN30F1M VN30F2112 VPBS
Trending: HPG (131.110) - VNM (118.084) - ROS (101.858) - MBB (100.482) - TCB (97.531)
1 ngày | Tất cả
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.