HĐTL chỉ số VN30 tháng 03/2021 (HNX: VN30F2103)

VN30 Index Futures March 2021

Ngừng giao dịch

1211,50

13,70 1,14
18/03/2021 15:03

Mở cửa1,205.2

Cao nhất1,212.0

Thấp nhất1,203.0

KLGD82,601

OI23,532

Basis-0.04

NN mua4,412

NN bán5,433

Cao nhất NY1,211.5

Thấp nhất NY711.9

KLBQ NY18,784

Beta-

Mã xem cùng VN30F2103: VN30F2105 VN30F1M VN30F2102 VN30F2104 VN30F2101
Trending: HPG (153.874) - VNM (147.664) - MBB (119.342) - ROS (115.435) - TCB (111.230)

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Niêm yết+48.80%

Cao nhất (18/03/2021)*1,211.5

Thấp nhất (27/07/2020)*711.9

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)-

KLGD nhiều nhất (23/02/2021)*214,381

KLGD ít nhất (13/08/2020)*22

KLBQ(Niêm yết)18,784

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.