HĐTL chỉ số VN30 tháng 12/2020 (HNX: VN30F2012)

VN30 Index Futures December 2020

Ngừng giao dịch

1016,30

-11,70 -1,14
17/12/2020 15:06

Mở cửa1,025.0

Cao nhất1,027.4

Thấp nhất1,011.6

KLGD144,728

OI-

Basis-0.65

NN mua948

NN bán4,329

Cao nhất NY1,028.0

Thấp nhất NY666.6

KLBQ NY12,869

Beta-

Trending: HPG (118.213) - MBB (92.815) - FLC (67.919) - VNM (61.443) - HVN (59.083)

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Niêm yết+39.52%

Cao nhất (16/12/2020)*1,028.0

Thấp nhất (21/04/2020)*666.6

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)-

KLGD nhiều nhất (24/11/2020)*153,972

KLGD ít nhất (13/10/2020)*16

KLBQ(Niêm yết)12,869

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.