VN30 Index Futures October 2020 (HNX: VN30F2010)

Trading suspension

899.20

4.40 0.49
10/15/2020 15:07

Open898.0

High903.0

Low893.1

Vol95,986

OI-

Basis

Foreign Buy695

Foreign Sell12,504

High Listing899.2

Low Listing788.5

Avg Vol Listing57,707

Beta-

View with VN30F2010: VN30F2102 VN30F2101 ADG CRE HPG
Trending: HPG (81,082) - ROS (75,575) - MBB (68,181) - SHB (63,282) - STB (59,805)
DateOpenCloseVolume
Matched
Change
10/15/2020898.0899.295,9864.40 (0.49%)
10/14/2020876.6894.893,25418.40 (2.10%)
10/13/2020874.0876.472,5741.40 (0.16%)
10/12/2020875.0875.090,6023.40 (0.39%)
10/09/2020869.3871.679,6692.90 (0.33%)
DateContract codeOpenCloseVolume
Matched
Change
01/22/2021VN30F1M1,182.71,173.5186,904-7.50 (-0.64%)
01/22/2021VN30F2M1,184.61,177.2734-2.10 (-0.18%)
01/22/2021VN30F21021,182.71,173.5186,904-7.50 (-0.64%)
01/22/2021VN30F21031,184.61,177.2734-2.10 (-0.18%)
01/22/2021VN30F21061,179.11,180.0196-4.10 (-0.35%)
01/22/2021VN30F21091,182.11,173.66326.20 (2.28%)
Maturity month:10/2020
First trading date:08/21/2020
Last trading date:10/15/2020
Last payment date:10/16/2020
Trading unit:1 contract
Underlying asset:VN30 Index
Trading collar:+/-7%
Daily settlement price:Regulated by VSD
Settlement method:Cash settlement
Tick size:index point
Initial margin ratio:13% (Effective from 10/19/2018)
Position limit:

Maximum number of index (VN30/HNX30) futures in one account

Professional Securities Investor20,000
Institutional Investor10,000
Individual Investor5,000
01/23/2021Chứng khoán phái sinh Tuần 25-29/01/2021: VN30-Index gặp khó tại đỉnh cũ tháng 04/2018
01/21/2021Chứng khoán phái sinh 22/01/2021: VN30-Index sẽ tiến lên test lại đỉnh cũ tháng 04/2018?
01/20/2021Chứng khoán phái sinh 21/01/2021: VN30-Index test lại ngưỡng Fibonacci Projection 161.8%
01/19/2021Chứng khoán phái sinh 20/01/2021: Bên bán chiếm được ưu thế lớn
01/18/2021Chứng khoán phái sinh 19/01/2021: VN30-Index gặp khó tại vùng 1,160-1,180 điểm
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.