HĐTL chỉ số VN30 tháng 10/2020 (HNX: VN30F2010)

VN30 Index Futures October 2020

Ngừng giao dịch

899,20

4,40 0,49
15/10/2020 15:07

Mở cửa898.0

Cao nhất903.0

Thấp nhất893.1

KLGD95,986

OI-

Basis

NN mua695

NN bán12,504

Cao nhất NY899.2

Thấp nhất NY788.5

KLBQ NY57,707

Beta-

Mã xem cùng VN30F2010: VN30F2102 VN30F2101 ADG CRE HPG
Trending: HPG (81.082) - ROS (75.575) - MBB (68.181) - SHB (63.282) - STB (59.805)
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.