HĐTL chỉ số VN30 tháng 08/2020 (HNX: VN30F2008)

VN30 Index Futures August 2020

Ngừng giao dịch

785,00

-8,00 -1,01
20/08/2020 15:05

Mở cửa789.6

Cao nhất793.1

Thấp nhất781.2

KLGD147,705

OI-

Basis-1.11

NN mua828

NN bán719

Cao nhất NY810.0

Thấp nhất NY711.6

KLBQ NY122,417

Beta-

Mã xem cùng VN30F2008: VN30F2106
Trending: HPG (68.890) - VNM (54.144) - TCB (51.211) - MBB (40.228) - CTG (35.746)
NgàyMở
cửa
Đóng
cửa
KL
khớp
Thay đổi
20/08/2020789.6785.0147,705-8 (-1.01%)
19/08/2020788.8793.0137,3105 (0.63%)
18/08/2020794.0788.0195,165-4.50 (-0.57%)
17/08/2020792.7792.5195,848-1 (-0.13%)
14/08/2020798.7793.5188,374-4.80 (-0.60%)
NgàyMã HĐMở
cửa
Đóng
cửa
KL
khớp
Thay đổi
29/10/2020VN30F1M892.0893.533,458-2.40 (-0.27%)
29/10/2020VN30F2M891.0892.8175-1.30 (-0.15%)
29/10/2020VN30F2011892.0893.533,458-2.40 (-0.27%)
29/10/2020VN30F2012891.0892.8175-1.30 (-0.15%)
29/10/2020VN30F2103892.9889.415-2.70 (-0.30%)
29/10/2020VN30F2106889.5888.0593-1.90 (-0.21%)
Tháng ĐH:08/2020
Ngày GDĐT:19/06/2020
Ngày GDCC:20/08/2020
Ngày TTCC:21/08/2020
Đơn vị giao dịch:1 hợp đồng
Tài sản cơ sở:Chỉ số VN30
Biên độ giao động giá:+/-7%
Phương pháp xác định giá thanh toán hàng ngày:Theo quy định của TTLKCK
Phương thức thanh toán:Thanh toán bằng tiền mặt
Bước giá/Đơn vị yết giá:điểm chỉ số
Tỷ lệ ký quỹ ban đầu:13% (Hiệu lực từ ngày 19/10/2018)
Giới hạn vị thế:

Số lượng HĐTL chỉ số VN30/HNX30 tối đa  được nắm giữ trên 1 tài khoản

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp20,000
Nhà đầu tư tổ chức10,000
Nhà đầu tư cá nhân5,000
28/10/2020Chứng khoán phái sinh 29/10/2020: Phe Short thắng thế
27/10/2020Chứng khoán phái sinh 28/10/2020: Ngừng Short khi VN-Index rơi về vùng 900-910 điểm
26/10/2020Chứng khoán phái sinh 27/10/2020: VN30-Index rơi về vùng 900-910 điểm?
24/10/2020Chứng khoán phái sinh Tuần 26-30/10/2020: Đóng vị thế Long khi VN30-Index test vùng 940-950 điểm
22/10/2020Chứng khoán phái sinh 23/10/2020: VN30-Index hướng đến vùng 940-950 điểm