HĐTL chỉ số VN30 tháng 06/2020 (HNX: VN30F2006)

VN30 Index Futures June 2020

909,00

5,50 0,61
22/01/2020 15:02

Mở cửa903.5

Cao nhất909.8

Thấp nhất903.5

KLGD65

OI215

Basis-0.09

NN mua-

NN bán-

Cao nhất NY944.4

Thấp nhất NY875.9

KLBQ NY62

Beta-

Mã xem cùng VN30F2006: VN30F2002 VN30F2003 VN30F2M VN30F1M
Trending: HPG (14.639) - FPT (12.195) - VNM (11.789) - MBB (11.565) - CTG (10.790)
HĐTL chỉ số VN30 tháng 06/2020
1 ngày | Tất cả