HĐTL chỉ số VN30 tháng 06/2020 (HNX: VN30F2006)

VN30 Index Futures June 2020

909,00

5,50 0,61
22/01/2020 15:02

Mở cửa903.5

Cao nhất909.8

Thấp nhất903.5

KLGD65

OI215

Basis-0.09

NN mua-

NN bán-

Cao nhất NY944.4

Thấp nhất NY875.9

KLBQ NY62

Beta-

Mã xem cùng VN30F2006: VN30F2001 VN30F2002 VN30F2009
Trending: HPG (25.302) - CTG (23.343) - VCB (19.320) - MBB (19.317) - VNM (18.869)
HĐTL chỉ số VN30 tháng 06/2020
1 ngày | Tất cả

Top cổ phiếu ảnh hưởng đến chỉ số VN30

Top cổ phiếu đóng góp tăng: Top cổ phiếu đóng góp giảm:
STTMã CKGiáThay đổiKLCPLHVốn hóaTỷ trọng%ảnh hưởngĐiểm ảnh hưởng
1HPG26,300450 (+1.74%)2,761,074,11543,569,749,534,7006.69490.11651.0560
2VHM89,4001,900 (+2.17%)3,349,513,91831,516,748,784,3334.84290.10510.9527
3FPT56,5001,000 (+1.80%)678,276,31230,658,089,302,4004.71090.08480.7687
4TCB24,200150 (+0.62%)3,496,592,16055,001,394,676,8008.45150.05240.4750
5BID55,5001,500 (+2.78%)3,418,715,3349,486,935,051,8501.45770.04050.3674
6VNM121,300300 (+0.25%)1,741,391,68561,404,796,871,2189.43550.02360.2138
7CTG25,600300 (+1.19%)3,723,404,5567,625,532,530,6881.17170.01390.1264
8VPB23,60050 (+0.21%)2,456,748,36640,585,483,006,3206.23640.01310.1187
9BVH67,0001,100 (+1.67%)700,886,4344,695,939,107,8000.72150.01200.1092
10PNJ91,300300 (+0.33%)222,667,25116,263,616,013,0402.49900.00820.0748
11GMD21,550150 (+0.70%)296,924,9575,758,859,541,0150.88490.00620.0562
12SBT18,600150 (+0.81%)525,139,6524,883,798,763,6000.75040.00610.0551
13HDB29,00050 (+0.17%)980,999,77119,914,295,351,3003.060.00520.0472
14ROS10,300150 (+1.48%)567,598,1211,753,878,193,8900.26950.00400.0362
15CTD53,400400 (+0.75%)76,378,8732,243,247,500,0100.34470.00260.0234
16SSI19,30050 (+0.26%)509,170,2745,896,191,772,9200.90600.00240.0214
17STB10,9000 (0%)1,803,653,42918,676,831,257,2952.86990.00000.0000
18VIC114,9000 (0%)3,345,935,38948,555,779,393,5677.46110.00000.0000
19VRE32,6000 (0%)2,328,818,41014,382,945,517,4492.21010.00000.0000
20NVL56,0000 (0%)930,446,67420,842,005,497,6003.20260.00000.0000
21GAS94,9000 (0%)1,913,950,0009,081,692,750,0001.39550.00000.0000
22DPM12,600-50 (-0.40%)391,334,2601,972,324,670,4000.3030-0.0012-0.0110
23SAB232,500-500 (-0.21%)641,281,18616,400,766,331,9502.5201-0.0053-0.0480
24REE37,000-300 (-0.80%)310,050,9266,309,536,344,1000.9695-0.0078-0.0703
25EIB17,450-50 (-0.29%)1,229,432,90418,235,563,548,5802.8021-0.0081-0.0737
26VJC146,500-500 (-0.34%)541,611,33439,673,030,215,5006.0962-0.0207-0.1879
27VCB93,400-600 (-0.64%)3,708,877,44827,712,732,291,4564.2583-0.0273-0.2471
28MBB22,400-150 (-0.67%)2,113,398,40128,404,074,509,4404.3646-0.0292-0.2651
29MWG119,200-800 (-0.67%)442,786,19734,307,074,543,5605.2716-0.0353-0.3202
30MSN53,400-1,100 (-2.02%)1,168,946,44724,968,696,107,9203.8367-0.0775-0.7026
Vốn hóa: Vốn hóa đã điều chỉnh tính theo Khối lượng lưu hành tính chỉ số x Tỷ lệ free-float làm tròn x Giới hạn tỷ trọng vốn hóa x Giá khớp/Giá đóng cửa