HĐTL chỉ số VN30 tháng 06/2020 (HNX: VN30F2006)

VN30 Index Futures June 2020

Ngừng giao dịch

797,10

-3,60 -0,45
18/06/2020 15:04

Mở cửa794.1

Cao nhất803.6

Thấp nhất790.8

KLGD100,844

OI-

Basis0.02

NN mua505

NN bán3,287

Cao nhất NY944.4

Thấp nhất NY579.2

KLBQ NY23,094

Beta-

Mã xem cùng VN30F2006: VND VN30F2007 VN30F2005 HQC MBS
Trending: HPG (50.851) - VNM (36.088) - FLC (28.596) - ITA (27.880) - MWG (26.259)

Top cổ phiếu ảnh hưởng đến chỉ số VN30

Top cổ phiếu đóng góp tăng: Top cổ phiếu đóng góp giảm:
STTMã CKGiáThay đổiKLCPLHVốn hóaTỷ trọng%ảnh hưởngĐiểm ảnh hưởng
1VIC91,400400 (+0.44%)3,382,430,59043,841,150,851,8667.14970.03150.2570
2SAB206,0001,000 (+0.49%)641,281,18614,531,431,674,7602.36980.01160.0949
3SSI15,950100 (+0.63%)600,943,2115,751,026,529,2700.93780.00590.0483
4POW10,05070 (+0.70%)2,341,871,6004,707,161,916,0000.76760.00540.0439
5SBT14,650100 (+0.69%)586,740,5523,868,087,089,0600.63080.00440.0356
6BVH47,900150 (+0.31%)742,322,7643,200,153,435,6040.52180.00160.0132
7ROS3,010-40 (-1.31%)567,598,121854,235,172,1050.1393-0.0018-0.0149
8CTD79,000-400 (-0.50%)76,292,5732,712,200,970,1500.4423-0.0022-0.0181
9REE32,000-100 (-0.31%)310,050,9264,960,814,816,0000.8090-0.0025-0.0205
10BID41,500-100 (-0.24%)4,022,018,0406,676,549,946,4001.0888-0.0026-0.0214
11PLX46,350-200 (-0.43%)1,190,813,2354,967,477,409,8030.8101-0.0035-0.0285
12VJC108,000-100 (-0.09%)523,838,59428,287,284,076,0004.6131-0.0042-0.0339
13EIB17,600-50 (-0.28%)1,229,432,90418,392,316,243,8402.9994-0.0084-0.0686
14GAS74,300-900 (-1.20%)1,913,950,0007,110,324,250,0001.1595-0.0139-0.1137
15PNJ59,900-700 (-1.16%)225,188,17610,791,017,393,9201.7598-0.0204-0.1668
16VRE27,050-500 (-1.81%)2,272,318,41011,622,031,552,2441.8953-0.0343-0.2803
17CTG23,800-300 (-1.24%)3,723,404,55617,723,405,686,5602.8903-0.0358-0.2928
18MSN56,900-500 (-0.87%)1,168,946,44726,605,221,133,7204.3388-0.0377-0.3084
19MBB17,250-200 (-1.15%)2,411,426,74124,958,266,769,3504.0702-0.0468-0.3825
20FPT47,800-550 (-1.14%)678,276,31225,937,286,170,8804.2299-0.0482-0.3940
21NVL63,600-900 (-1.40%)969,540,79721,581,978,141,2203.5196-0.0493-0.4026
22MWG82,900-1,100 (-1.31%)452,817,42624,400,067,000,0103.9792-0.0521-0.4259
23VNM115,300-600 (-0.52%)1,741,377,69465,103,190,002,32610.6171-0.0552-0.4511
24VPB22,650-200 (-0.88%)2,437,748,36638,650,500,342,9306.3032-0.0555-0.4532
25HDB26,650-550 (-2.02%)965,921,29118,019,261,683,6052.9386-0.0594-0.4850
26VCB82,700-900 (-1.08%)3,708,877,44833,739,658,144,4565.5023-0.0594-0.4855
27STB11,550-250 (-2.12%)1,803,653,42920,832,197,104,9503.3973-0.0720-0.5885
28VHM79,400-1,400 (-1.73%)3,289,513,91830,865,821,596,4165.0336-0.0871-0.7115
29HPG27,750-400 (-1.42%)2,761,074,11545,971,884,014,7507.4971-0.1065-0.8699
30TCB20,450-500 (-2.39%)3,500,139,96246,525,610,444,8857.5875-0.1813-1.4817
Vốn hóa: Vốn hóa đã điều chỉnh tính theo Khối lượng lưu hành tính chỉ số x Tỷ lệ free-float làm tròn x Giới hạn tỷ trọng vốn hóa x Giá khớp/Giá đóng cửa