HĐTL chỉ số VN30 tháng 03/2020 (HNX: VN30F2003)

VN30 Index Futures March 2020

Ngừng giao dịch

678,00

-10,00 -1,45
19/03/2020 15:02

Mở cửa686.0

Cao nhất688.0

Thấp nhất671.8

KLGD139,677

OI-

Basis-1.55

NN mua1,754

NN bán504

Cao nhất NY943.0

Thấp nhất NY674.9

KLBQ NY19,705

Beta-

Mã xem cùng VN30F2003: VN30F1M
Trending: HPG (49.679) - VNM (46.240) - MBB (41.139) - MWG (38.900) - HSG (36.605)

Top cổ phiếu ảnh hưởng đến chỉ số VN30

Top cổ phiếu đóng góp tăng: Top cổ phiếu đóng góp giảm:
STTMã CKGiáThay đổiKLCPLHVốn hóaTỷ trọng%ảnh hưởngĐiểm ảnh hưởng
1STB13,300850 (+6.83%)1,803,653,42922,789,161,075,4153.50170.23922.0406
2VNM127,700400 (+0.31%)1,741,377,69468,613,476,571,66810.54310.03270.2789
3FPT50,800300 (+0.59%)783,905,11031,857,903,670,4004.89530.02890.2464
4SBT15,200750 (+5.19%)586,740,5523,567,382,556,1600.54810.02840.2427
5HPG25,750100 (+0.39%)2,761,074,11542,658,595,076,7506.55490.02560.2181
6CTG26,200200 (+0.77%)3,723,404,55619,510,639,873,4402.99800.02310.1970
7HDB31,150100 (+0.32%)965,921,29121,061,913,750,2553.23630.01040.0884
8ROS2,14020 (+0.94%)567,598,1211,214,659,978,9400.18660.00180.0150
9TCH20,70050 (+0.24%)353,271,5644,021,996,756,1400.61800.00150.0127
10SAB187,0000 (0%)641,281,18613,191,153,996,0202.02690.00000.0000
11NVL63,5000 (0%)969,540,79721,548,044,213,3253.31100.00000.0000
12VHM77,1000 (0%)3,289,513,91830,003,426,180,1044.61030.00000.0000
13REE40,4000 (0%)310,050,9266,263,028,705,2000.96230.00000.0000
14MBB19,6000 (0%)2,411,426,74128,358,378,474,1604.35750.00000.0000
15PLX51,600-100 (-0.19%)1,205,813,2355,599,796,663,3400.8604-0.0016-0.0139
16BID40,800-100 (-0.24%)4,022,018,0406,563,933,441,2801.0086-0.0024-0.0207
17SSI16,450-100 (-0.60%)600,936,3735,931,242,001,5100.9113-0.0055-0.0467
18GAS73,100-400 (-0.54%)1,913,950,0006,995,487,250,0001.0749-0.0058-0.0495
19VCB86,000-100 (-0.12%)3,708,877,44835,085,980,658,0805.3913-0.0065-0.0552
20POW10,150-100 (-0.98%)2,341,871,6004,753,999,348,0000.7305-0.0072-0.0611
21EIB17,100-50 (-0.29%)1,229,432,90417,869,807,259,6402.7458-0.0080-0.0679
22VJC105,600-200 (-0.19%)523,838,59427,658,677,763,2004.25-0.0081-0.0689
23PNJ62,000-300 (-0.48%)225,124,02611,166,151,689,6001.7157-0.0082-0.0703
24KDH24,200-200 (-0.82%)524,578,4697,616,879,369,8801.1704-0.0096-0.0819
25VRE28,400-200 (-0.70%)2,272,318,41012,214,965,773,5121.8769-0.0131-0.1121
26TCB22,400-50 (-0.22%)3,500,139,96250,962,037,846,7207.8308-0.0172-0.1470
27VIC92,800-200 (-0.22%)3,382,430,59051,986,388,720,5067.9882-0.0176-0.1499
28MSN54,700-300 (-0.55%)1,168,946,44722,379,479,727,8153.4388-0.0189-0.1614
29MWG100,500-700 (-0.69%)452,817,42629,580,298,353,4504.5453-0.0314-0.2676
30VPB23,300-150 (-0.64%)2,437,748,36639,759,675,849,4606.1094-0.0391-0.3336
Vốn hóa: Vốn hóa đã điều chỉnh tính theo Khối lượng lưu hành tính chỉ số x Tỷ lệ free-float làm tròn x Giới hạn tỷ trọng vốn hóa x Giá khớp/Giá đóng cửa