HĐTL chỉ số VN30 01 tháng (HNX: VN30F1M)

VN30 Index Futures 01 month

887,80

1,20 0,14
23/08/2019 15:00

Mở cửa887.7

Cao nhất889.7

Thấp nhất886.1

KLGD52,534

OI17,851

Basis-12.73

NN mua89

NN bán88

Cao nhất NY1,178.3

Thấp nhất NY738.7

KLBQ NY69,895

Beta-

Mã xem cùng VN30F1M: VN30F1909 VN30F1908 PNJ VGI REE
Trending: MWG (26.226) - VNM (25.980) - HPG (24.278) - FPT (21.372) - VGI (17.036)
HĐTL chỉ số VN30 01 tháng
1 ngày | Tất cả

Top cổ phiếu ảnh hưởng đến chỉ số VN30

Top cổ phiếu đóng góp tăng: Top cổ phiếu đóng góp giảm:
STTMã CKGiáThay đổiKLCPLHVốn hóaTỷ trọng%ảnh hưởngĐiểm ảnh hưởng
1FPT54,4001,400 (+2.64%)678,276,31229,518,585,098,2404.56640.12061.0865
2STB10,700400 (+3.88%)1,803,653,42918,334,137,105,7852.83620.11000.9918
3HPG23,400350 (+1.52%)2,761,074,11538,765,480,574,6005.99690.09120.8216
4VJC134,0001,800 (+1.36%)541,611,33436,287,959,378,0005.61360.07630.6881
5MBB22,650100 (+0.44%)2,113,398,40128,721,084,269,5904.44300.01950.1762
6ROS26,600650 (+2.50%)567,598,1214,529,433,005,5800.70060.01750.1579
7DPM13,850200 (+1.47%)391,334,2602,167,991,800,4000.33530.00490.0444
8GMD28,20050 (+0.18%)296,924,9577,535,955,408,6601.16570.00210.0189
9SBT16,1500 (0%)525,139,6524,240,502,689,9000.65590.00000.0000
10VPB19,8000 (0%)2,456,748,36634,050,532,352,7605.26750.00000.0000
11TCB21,6500 (0%)3,496,592,16049,205,793,171,6007.61200.00000.0000
12CTD99,900-100 (-0.10%)76,378,8734,196,637,176,9850.6492-0.0006-0.0059
13BID37,550-50 (-0.13%)3,418,715,3346,418,638,039,5850.9929-0.0013-0.0116
14BVH78,500-200 (-0.25%)700,886,4345,501,958,506,9000.8511-0.0021-0.0192
15SAB275,600-400 (-0.14%)641,281,18619,441,080,434,7763.0074-0.0042-0.0379
16CTG20,500-100 (-0.49%)3,723,404,5566,106,383,471,8400.9446-0.0046-0.0417
17SSI22,300-100 (-0.45%)509,170,2746,812,698,266,1201.0539-0.0047-0.0427
18HDB26,400-50 (-0.19%)980,999,77118,128,875,768,0802.8044-0.0053-0.0480
19EIB17,450-50 (-0.29%)1,229,432,90418,235,563,548,5802.8209-0.0082-0.0737
20GAS104,000-600 (-0.57%)1,913,950,0009,952,540,000,0001.5396-0.0088-0.0791
21REE36,300-400 (-1.09%)310,050,9266,190,166,737,5900.9576-0.0104-0.0941
22PNJ82,800-700 (-0.84%)222,667,25114,749,478,706,2402.2817-0.0192-0.1727
23VCB79,200-800 (-1%)3,708,877,44823,499,447,510,5283.6353-0.0364-0.3276
24MWG116,500-1,000 (-0.85%)442,786,19733,529,984,767,8255.1870-0.0441-0.3974
25NVL62,000-800 (-1.27%)930,446,67423,075,077,515,2003.5696-0.0453-0.4086
26VRE35,050-700 (-1.96%)2,328,818,41015,463,872,404,4962.3922-0.0469-0.4226
27VHM87,000-900 (-1.02%)3,349,513,91830,670,661,568,6474.7446-0.0484-0.4362
28VIC125,000-1,100 (-0.87%)3,345,935,38952,823,954,953,8388.1717-0.0711-0.6408
29MSN77,000-1,000 (-1.28%)1,168,946,44736,003,550,567,6005.5696-0.0713-0.6425
30VNM123,000-1,000 (-0.81%)1,741,391,68562,265,375,228,0299.6322-0.0780-0.7032
Vốn hóa: Vốn hóa đã điều chỉnh tính theo Khối lượng lưu hành tính chỉ số x Tỷ lệ free-float làm tròn x Giới hạn tỷ trọng vốn hóa x Giá khớp/Giá đóng cửa