HĐTL chỉ số VN30 01 tháng (HNX: VN30F1M)

VN30 Index Futures 01 month

798,30

25,50 3,30
06/07/2020 15:01

Mở cửa780.3

Cao nhất798.3

Thấp nhất780.3

KLGD128,165

OI26,203

Basis-5.16

NN mua3,135

NN bán295

Cao nhất NY1,178.3

Thấp nhất NY578.7

KLBQ NY85,068

Beta-

Mã xem cùng VN30F1M: VN30F2007 HCM PET CTD FLC
Trending: HPG (45.800) - VNM (38.235) - ITA (31.698) - FLC (29.635) - ROS (28.604)
HĐTL chỉ số VN30 01 tháng
1 ngày | Tất cả

Top cổ phiếu ảnh hưởng đến chỉ số VN30

Top cổ phiếu đóng góp tăng: Top cổ phiếu đóng góp giảm:
STTMã CKGiáThay đổiKLCPLHVốn hóaTỷ trọng%ảnh hưởngĐiểm ảnh hưởng
1VNM116,5002,400 (+2.10%)1,741,377,69465,780,760,063,06210.80090.22681.7916
2VPB22,000700 (+3.29%)2,437,748,36637,541,324,836,4006.16410.20281.6018
3VHM80,8003,000 (+3.86%)3,289,513,91831,410,055,226,5805.15730.19911.5724
4TCB20,250450 (+2.27%)3,500,139,96246,070,592,249,8257.56450.17171.3563
5STB11,550550 (+5%)1,803,653,42920,832,197,104,9503.42050.17101.3509
6NVL64,2001,800 (+2.88%)969,540,79721,785,581,708,5903.57700.10300.8137
7VIC91,4001,200 (+1.33%)3,382,430,59043,841,150,851,8667.19850.09570.7562
8CTG23,050750 (+3.36%)3,723,404,55617,164,895,003,1602.81840.09470.7480
9MWG83,5001,800 (+2.20%)452,817,42624,576,665,796,1504.03530.08880.7012
10SAB180,5005,500 (+3.14%)641,281,18612,732,637,948,0302.09060.06560.5185
11FPT46,800550 (+1.19%)678,276,31225,394,665,121,2804.16960.04960.3919
12VRE27,100600 (+2.26%)2,272,318,41011,643,514,050,4921.91180.04320.3413
13MBB17,000150 (+0.89%)2,411,426,74124,596,552,758,2004.03860.03590.2839
14GAS72,4002,100 (+2.99%)1,913,950,0006,928,499,000,0001.13760.03400.2687
15MSN57,600400 (+0.70%)1,168,946,44726,932,526,138,8804.42220.03100.2445
16SSI15,600450 (+2.97%)600,943,2115,624,828,454,9600.92350.02740.2166
17BID40,1001,000 (+2.56%)4,022,018,0406,451,316,936,1601.05920.02710.2142
18PNJ59,500900 (+1.54%)225,188,17610,718,957,177,6001.760.02710.2141
19HPG27,600100 (+0.36%)2,761,074,11545,723,387,344,4007.50750.02700.2135
20POW9,990320 (+3.31%)2,341,871,6004,679,059,456,8000.76820.02540.2008
21SBT14,300250 (+1.78%)586,740,5523,775,675,452,1200.61990.01100.0872
22PLX46,400450 (+0.98%)1,190,813,2354,972,836,069,3600.81650.00800.0632
23BVH47,000500 (+1.08%)742,322,7643,140,025,291,7200.51550.00560.0440
24REE31,950200 (+0.63%)310,050,9264,953,063,542,8500.81320.00510.0405
25ROS3,04040 (+1.33%)567,598,121862,749,143,9200.14160.00190.0149
26HDB26,0000 (0%)965,921,29117,579,767,496,2002.88650.00000.0000
27VCB82,900-100 (-0.12%)3,708,877,44833,821,253,448,3125.5533-0.0067-0.0526
28EIB17,800-50 (-0.28%)1,229,432,90418,601,319,837,5203.0542-0.0086-0.0675
29CTD78,200-1,700 (-2.13%)76,292,5732,684,735,643,8700.4408-0.0094-0.0742
30VJC107,700-300 (-0.28%)523,838,59428,208,708,286,9004.6317-0.0130-0.1024
Vốn hóa: Vốn hóa đã điều chỉnh tính theo Khối lượng lưu hành tính chỉ số x Tỷ lệ free-float làm tròn x Giới hạn tỷ trọng vốn hóa x Giá khớp/Giá đóng cửa