HĐTL chỉ số VN30 01 tháng (HNX: VN30F1M)

VN30 Index Futures 01 month

934,40

-2,80 -0,30
14/11/2019 14:12

Mở cửa937.9

Cao nhất938.4

Thấp nhất933.1

KLGD41,781

OI20,921

Basis6.03

NN mua263

NN bán688

Cao nhất NY1,178.3

Thấp nhất NY738.7

KLBQ NY68,520

Beta-

Mã xem cùng VN30F1M: VN30F1911 VN30F2M HPG FPT VNM
Trending: VNM (26.391) - HPG (25.214) - FLC (23.386) - MBB (19.216) - MWG (19.006)
HĐTL chỉ số VN30 01 tháng
1 ngày | Tất cả

Top cổ phiếu ảnh hưởng đến chỉ số VN30

Top cổ phiếu đóng góp tăng: Top cổ phiếu đóng góp giảm:
STTMã CKGiáThay đổiKLCPLHVốn hóaTỷ trọng%ảnh hưởngĐiểm ảnh hưởng
1NVL58,4001,200 (+2.10%)930,446,67421,735,234,304,6403.27360.06870.6411
2MSN75,000700 (+0.94%)1,168,946,44735,068,393,410,0005.28180.04960.4630
3VNM125,800300 (+0.24%)1,741,391,68563,682,798,403,9519.59150.02300.2147
4GAS106,5001,500 (+1.43%)1,913,950,00010,191,783,750,0001.53500.02200.2047
5VCB90,900400 (+0.44%)3,708,877,44826,970,956,801,8564.06220.01790.1667
6VRE34,850150 (+0.43%)2,328,818,41015,375,633,474,9412.31570.01000.0929
7BVH73,500500 (+0.68%)700,886,4345,151,515,289,9000.77580.00530.0492
8HPG22,6500 (0%)2,761,074,11537,522,997,222,8505.65150.00000.0000
9VIC119,0000 (0%)3,345,935,38950,288,405,116,0537.57410.00000.0000
10DPM13,950-50 (-0.36%)391,334,2602,183,645,170,8000.3288-0.0012-0.0110
11ROS24,800-150 (-0.60%)567,598,1214,222,930,020,2400.6360-0.0038-0.0356
12SBT18,800-100 (-0.53%)525,139,6524,936,312,728,8000.7434-0.0039-0.0367
13GMD24,950-100 (-0.40%)296,924,9576,667,449,909,4351.0042-0.0040-0.0375
14VJC143,400-100 (-0.07%)541,611,33438,833,532,647,8005.8489-0.0041-0.0382
15REE37,400-200 (-0.53%)310,050,9266,377,747,547,8200.9605-0.0051-0.0475
16CTG21,700-150 (-0.69%)3,723,404,5566,463,830,309,2160.9735-0.0067-0.0626
17BID42,550-350 (-0.82%)3,418,715,3347,273,316,873,0851.0954-0.0090-0.0838
18CTD68,500-1,700 (-2.42%)76,378,8732,877,574,040,2750.4334-0.0105-0.0978
19SAB251,000-1,000 (-0.40%)641,281,18617,705,773,545,4602.6667-0.0107-0.0995
20SSI21,400-250 (-1.15%)509,170,2746,537,746,318,1600.9846-0.0113-0.1056
21STB10,750-50 (-0.46%)1,803,653,42918,419,810,643,6632.7742-0.0128-0.1190
22EIB18,500-100 (-0.54%)1,229,432,90419,332,832,415,4002.9118-0.0157-0.1466
23VHM96,700-400 (-0.41%)3,349,513,91834,090,264,065,3815.1344-0.0211-0.1963
24HDB29,250-250 (-0.85%)980,999,77120,085,970,311,2253.0252-0.0257-0.2398
25PNJ85,000-1,000 (-1.16%)222,667,25115,141,373,068,0002.2805-0.0265-0.2467
26TCB24,600-150 (-0.61%)3,496,592,16055,910,508,638,4008.4209-0.0514-0.4791
27MBB22,950-300 (-1.29%)2,113,398,40129,101,495,981,7704.3831-0.0565-0.5273
28VPB21,200-300 (-1.40%)2,456,748,36636,458,145,751,4405.4911-0.0769-0.7169
29MWG117,100-2,800 (-2.34%)442,786,19733,702,671,384,6555.0761-0.1188-1.1077
30FPT58,300-2,200 (-3.64%)678,276,31231,634,807,191,6804.7646-0.1734-1.6174
Vốn hóa: Vốn hóa đã điều chỉnh tính theo Khối lượng lưu hành tính chỉ số x Tỷ lệ free-float làm tròn x Giới hạn tỷ trọng vốn hóa x Giá khớp/Giá đóng cửa