HĐTL chỉ số VN30 tháng 12/2019 (HNX: VN30F1912)

VN30 Index Futures December 2019

Ngừng giao dịch

861,20

-0,30 -0,03
19/12/2019 15:01

Mở cửa861.8

Cao nhất867.7

Thấp nhất859.0

KLGD75,009

OI-

Basis-1.03

NN mua1,638

NN bán1,833

Cao nhất NY943.7

Thấp nhất NY856.8

KLBQ NY9,665

Beta-

Trending: HPG (49.742) - VNM (46.062) - MBB (42.791) - STB (42.128) - MWG (38.807)
NgàyMở
cửa
Đóng
cửa
KL
khớp
Thay đổi
19/12/2019861.8861.275,009-0.30 (-0.03%)
18/12/2019867.0861.576,760-6.50 (-0.75%)
17/12/2019878.0868.073,442-9.40 (-1.07%)
16/12/2019880.8877.464,690-4.10 (-0.47%)
13/12/2019888.3881.568,484-3.50 (-0.40%)
NgàyMã HĐMở
cửa
Đóng
cửa
KL
khớp
Thay đổi
29/09/2020VN30F1M865.0854.1121,353-8.80 (-1.02%)
29/09/2020VN30F2M862.9853.5402-9.40 (-1.09%)
29/09/2020VN30F2010865.0854.1121,353-8.80 (-1.02%)
29/09/2020VN30F2011862.9853.5402-9.40 (-1.09%)
29/09/2020VN30F2012860.0849.9207-8 (-0.93%)
29/09/2020VN30F2103855.4848.0321-6.20 (-0.73%)
Tháng ĐH:12/2019
Ngày GDĐT:19/04/2019
Ngày GDCC:19/12/2019
Ngày TTCC:20/12/2019
Đơn vị giao dịch:1 hợp đồng
Tài sản cơ sở:Chỉ số VN30
Biên độ giao động giá:+/-7%
Phương pháp xác định giá thanh toán hàng ngày:Theo quy định của TTLKCK
Phương thức thanh toán:Thanh toán bằng tiền mặt
Bước giá/Đơn vị yết giá:điểm chỉ số
Tỷ lệ ký quỹ ban đầu:13% (Hiệu lực từ ngày 19/10/2018)
Giới hạn vị thế:

Số lượng HĐTL chỉ số VN30/HNX30 tối đa  được nắm giữ trên 1 tài khoản

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp20,000
Nhà đầu tư tổ chức10,000
Nhà đầu tư cá nhân5,000
28/09/2020Chứng khoán phái sinh 29/09/2020: VN30-Index tạo mẫu hình nến White Opening Marubozu
26/09/2020Chứng khoán phái sinh Tuần 28/09-02/10/2020: Stochastic Oscillator tạo phân kỳ giá xuống
24/09/2020Chứng khoán phái sinh 25/09/2020: VN30-Index về lại đỉnh cũ tháng 6/2020?
23/09/2020Chứng khoán phái sinh 24/09/2020: Phe Long chiếm ưu thế
22/09/2020Chứng khoán phái sinh 23/09/2020: VN30-Index xuất hiện giằng co