HĐTL chỉ số VN30 tháng 12/2019 (HNX: VN30F1912)

VN30 Index Futures December 2019

Ngừng giao dịch

861,20

-0,30 -0,03
19/12/2019 15:01

Mở cửa861.8

Cao nhất867.7

Thấp nhất859.0

KLGD75,009

OI-

Basis-1.03

NN mua1,638

NN bán1,833

Cao nhất NY943.7

Thấp nhất NY856.8

KLBQ NY9,665

Beta-

Trending: HPG (158.922) - MBB (130.722) - CTG (117.135) - TCB (100.089) - VNM (87.661)
NgàyMở
cửa
Đóng
cửa
KL
khớp
Thay đổi
19/12/2019861.8861.275,009-0.30 (-0.03%)
18/12/2019867.0861.576,760-6.50 (-0.75%)
17/12/2019878.0868.073,442-9.40 (-1.07%)
16/12/2019880.8877.464,690-4.10 (-0.47%)
13/12/2019888.3881.568,484-3.50 (-0.40%)
NgàyMã HĐMở
cửa
Đóng
cửa
KL
khớp
Thay đổi
04/08/2021VN30F1M1,473.51,471.5168,743-3.50 (-0.24%)
04/08/2021VN30F2M1,470.11,468.7277-0.30 (-0.02%)
04/08/2021VN30F21081,473.51,471.5168,743-3.50 (-0.24%)
04/08/2021VN30F21091,470.11,468.7277-0.30 (-0.02%)
04/08/2021VN30F21121,468.51,468.8192.80 (0.19%)
04/08/2021VN30F22031,466.81,467.0110.50 (0.03%)
Tháng ĐH:12/2019
Ngày GDĐT:19/04/2019
Ngày GDCC:19/12/2019
Ngày TTCC:20/12/2019
Đơn vị giao dịch:1 hợp đồng
Tài sản cơ sở:Chỉ số VN30
Biên độ giao động giá:+/-7%
Phương pháp xác định giá thanh toán hàng ngày:Theo quy định của TTLKCK
Phương thức thanh toán:Thanh toán bằng tiền mặt
Bước giá/Đơn vị yết giá:điểm chỉ số
Tỷ lệ ký quỹ ban đầu:13% (Hiệu lực từ ngày 19/10/2018)
Giới hạn vị thế:

Số lượng HĐTL chỉ số VN30/HNX30 tối đa  được nắm giữ trên 1 tài khoản

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp20,000
Nhà đầu tư tổ chức10,000
Nhà đầu tư cá nhân5,000
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.