HĐTL chỉ số VN30 tháng 09/2019 (HNX: VN30F1909)

VN30 Index Futures September 2019

885,00

-5,00 -0,56
24/06/2019 14:58

Mở cửa886.0

Cao nhất892.0

Thấp nhất885.0

KLGD68

OI-

Basis16.06

NN mua-

NN bán-

Cao nhất NY933.0

Thấp nhất NY841.5

KLBQ NY98

Beta-

Mã xem cùng VN30F1909: VN30F1907 VN30F1912 VN30F1M VN30F1906 VN30F2M
Trending: VNM (20.027) - HPG (19.825) - QNS (16.270) - MWG (14.356) - HVN (12.305)
HĐTL chỉ số VN30 tháng 09/2019
1 ngày | Tất cả
NgàyMở
cửa
Đóng
cửa
KL
khớp
Thay đổi
24/06/2019886.0885.068-5 (-0.56%)
21/06/2019884.1890.0433 (0.34%)
20/06/2019874.0887.015715 (1.72%)
19/06/2019869.1872.0459 (1.04%)
18/06/2019861.9863.0580.50 (0.06%)
NgàyMã HĐMở
cửa
Đóng
cửa
KL
khớp
Thay đổi
24/06/2019VN30F1M884.5881.686,004-3.40 (-0.38%)
24/06/2019VN30F1907884.5881.686,004-3.40 (-0.38%)
24/06/2019VN30F1909886.0885.068-5 (-0.56%)
24/06/2019VN30F1912888.0887.6120-2.30 (-0.26%)
Tháng ĐH:09/2019
Ngày GDĐT:18/01/2019
Ngày GDCC:19/09/2019
Ngày TTCC:20/09/2019
Đơn vị giao dịch:1 hợp đồng
Tài sản cơ sở:Chỉ số VN30
Biên độ giao động giá:+/-7%
Phương pháp xác định giá thanh toán hàng ngày:Theo quy định của TTLKCK
Phương thức thanh toán:Thanh toán bằng tiền mặt
Bước giá/Đơn vị yết giá:điểm chỉ số
Tỷ lệ ký quỹ ban đầu:13% (Hiệu lực từ ngày 19/10/2018)
Giới hạn vị thế:

Số lượng HĐTL chỉ số VN30/HNX30 tối đa  được nắm giữ trên 1 tài khoản

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp20,000
Nhà đầu tư tổ chức10,000
Nhà đầu tư cá nhân5,000
23/06/2019Chứng khoán phái sinh 24-28/06/2019: Các tín hiệu đang ủng hộ phe Long
20/06/2019Chứng khoán phái sinh 21/06: Tâm lý lạc quan lan tỏa khắp thị trường
20/06/2019HĐTL trái phiếu chính phủ sẽ có thời gian giao dịch ra sao?
19/06/2019Chứng khoán phái sinh 20/06: Tốt xấu đan xen
18/06/2019Chứng khoán phái sinh 19/06: Thị trường còn tiềm ẩn nhiều rủi ro