HĐTL chỉ số VN30 tháng 09/2019 (HNX: VN30F1909)

VN30 Index Futures September 2019

Ngừng giao dịch

917,10

6,60 0,72
19/09/2019 15:00

Mở cửa911.5

Cao nhất917.1

Thấp nhất908.6

KLGD42,939

OI-

Basis-1.78

NN mua345

NN bán276

Cao nhất NY933.0

Thấp nhất NY841.5

KLBQ NY8,558

Beta-

Trending: FLC (31.155) - VNM (28.629) - HPG (20.983) - MWG (19.146) - MBB (18.752)
NgàyMở
cửa
Đóng
cửa
KL
khớp
Thay đổi
19/09/2019911.5917.142,9396.60 (0.72%)
18/09/2019908.1910.551,2532.50 (0.28%)
17/09/2019901.8908.048,4715.80 (0.64%)
16/09/2019901.7902.241,2960.60 (0.07%)
13/09/2019887.3901.662,85214.50 (1.63%)
NgàyMã HĐMở
cửa
Đóng
cửa
KL
khớp
Thay đổi
22/10/2019VN30F1M919.9919.245,3641.10 (0.12%)
22/10/2019VN30F2M916.8920.21723.60 (0.39%)
22/10/2019VN30F1911919.9919.245,3641.10 (0.12%)
22/10/2019VN30F1912916.8920.21723.60 (0.39%)
22/10/2019VN30F2003917.2920.6483.40 (0.37%)
22/10/2019VN30F2006919.5918.341-2.70 (-0.29%)
Tháng ĐH:09/2019
Ngày GDĐT:18/01/2019
Ngày GDCC:19/09/2019
Ngày TTCC:20/09/2019
Đơn vị giao dịch:1 hợp đồng
Tài sản cơ sở:Chỉ số VN30
Biên độ giao động giá:+/-7%
Phương pháp xác định giá thanh toán hàng ngày:Theo quy định của TTLKCK
Phương thức thanh toán:Thanh toán bằng tiền mặt
Bước giá/Đơn vị yết giá:điểm chỉ số
Tỷ lệ ký quỹ ban đầu:13% (Hiệu lực từ ngày 19/10/2018)
Giới hạn vị thế:

Số lượng HĐTL chỉ số VN30/HNX30 tối đa  được nắm giữ trên 1 tài khoản

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp20,000
Nhà đầu tư tổ chức10,000
Nhà đầu tư cá nhân5,000
21/10/2019Chứng khoán phái sinh 22/10/2019: Tốt xấu đan xen
19/10/2019Chứng khoán phái sinh Tuần 21-25/10/2019: Canh Short khi VN30-Index rơi khỏi vùng 916-918 điểm
17/10/2019Chứng khoán phái sinh 18/10/2019: Chuyển trọng tâm sang hợp đồng VN30F1911
16/10/2019Chứng khoán phái sinh 17/10/2019: Hạn chế giữ lệnh qua đêm
15/10/2019Chứng khoán phái sinh 16/10/2019: Dừng lại quan sát thị trường