HĐTL chỉ số VN30 tháng 07/2019 (HNX: VN30F1907)

VN30 Index Futures July 2019

Ngừng giao dịch

870,80

-7,20 -0,82
18/07/2019 15:00

Mở cửa876.0

Cao nhất877.0

Thấp nhất870.8

KLGD26,981

OI-

Basis-0.01

NN mua150

NN bán25

Cao nhất NY910.9

Thấp nhất NY856.9

KLBQ NY46,958

Beta-

Trending: VNM (33.732) - CTG (29.034) - MBB (25.868) - HPG (25.253) - ROS (22.692)
NgàyMở
cửa
Đóng
cửa
KL
khớp
Thay đổi
18/07/2019876.0870.826,981-7.20 (-0.82%)
17/07/2019881.3878.067,671-2.80 (-0.32%)
16/07/2019877.2880.887,0751.80 (0.20%)
15/07/2019870.2879.0102,3205.40 (0.62%)
12/07/2019883.8873.6109,775-6.40 (-0.73%)
NgàyMã HĐMở
cửa
Đóng
cửa
KL
khớp
Thay đổi
26/02/2020VN30F1M827.8836.6179,965-4.40 (-0.52%)
26/02/2020VN30F2M826.0834.9425-6.40 (-0.76%)
26/02/2020VN30F2003827.8836.6179,965-4.40 (-0.52%)
26/02/2020VN30F2004826.0834.9425-6.40 (-0.76%)
26/02/2020VN30F2006831.1844.9104-3.10 (-0.37%)
26/02/2020VN30F2009826.0832.199-6.30 (-0.75%)
Tháng ĐH:07/2019
Ngày GDĐT:17/05/2019
Ngày GDCC:18/07/2019
Ngày TTCC:19/07/2019
Đơn vị giao dịch:1 hợp đồng
Tài sản cơ sở:Chỉ số VN30
Biên độ giao động giá:+/-7%
Phương pháp xác định giá thanh toán hàng ngày:Theo quy định của TTLKCK
Phương thức thanh toán:Thanh toán bằng tiền mặt
Bước giá/Đơn vị yết giá:điểm chỉ số
Tỷ lệ ký quỹ ban đầu:13% (Hiệu lực từ ngày 19/10/2018)
Giới hạn vị thế:

Số lượng HĐTL chỉ số VN30/HNX30 tối đa  được nắm giữ trên 1 tài khoản

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp20,000
Nhà đầu tư tổ chức10,000
Nhà đầu tư cá nhân5,000
26/02/2020Chứng khoán phái sinh 27/02/2020: Quan sát phản ứng của VN30-Index tại vùng 845-850 điểm
25/02/2020Chứng khoán phái sinh 26/02/2020: Basis đạt giá trị âm lớn
24/02/2020Chứng khoán phái sinh 25/02/2020: Tiếp tục Short cho đến khi chỉ số về hỗ trợ 820-830 điểm
22/02/2020Chứng khoán phái sinh Tuần 24-28/02/2020: Quan sát VN30-Index tại vùng 860-865 điểm
20/02/2020Chứng khoán phái sinh 21/02/2020: Tiếp tục giữ Long