Hướng dẫn sử dụng

HĐTL chỉ số VN30 tháng 07/2019 (HNX: VN30F1907)

VN30 Index Futures July 2019

Ngừng giao dịch

870,80

-7,20 -0,82
18/07/2019 15:00

Mở cửa876.0

Cao nhất877.0

Thấp nhất870.8

KLGD26,981

OI-

Basis-0.01

NN mua150

NN bán25

Cao nhất NY910.9

Thấp nhất NY856.9

KLBQ NY46,958

Beta-

Trending: HPG (117.495) - NVL (67.299) - MBB (64.360) - VIC (60.694) - VND (57.923)
NgàyMở
cửa
Đóng
cửa
KL
khớp
Thay đổi
18/07/2019876.0870.826,981-7.20 (-0.82%)
17/07/2019881.3878.067,671-2.80 (-0.32%)
16/07/2019877.2880.887,0751.80 (0.20%)
15/07/2019870.2879.0102,3205.40 (0.62%)
12/07/2019883.8873.6109,775-6.40 (-0.73%)
NgàyMã HĐMở
cửa
Đóng
cửa
KL
khớp
Thay đổi
29/02/2024VN30F1M1,266.21,262.8218,472-3.40 (-0.27%)
29/02/2024VN30F2M1,266.21,263.9603-2.20 (-0.17%)
29/02/2024VN30F1Q1,261.01,263.01791 (0.08%)
29/02/2024VN30F2Q1,267.91,260.487-2.10 (-0.17%)
29/02/2024VN30F24031,266.21,262.8218,472-3.40 (-0.27%)
29/02/2024VN30F24041,266.21,263.9603-2.20 (-0.17%)
29/02/2024VN30F24061,261.01,263.01791 (0.08%)
29/02/2024VN30F24091,267.91,260.487-2.10 (-0.17%)
Tháng ĐH:07/2019
Ngày GDĐT:17/05/2019
Ngày GDCC:18/07/2019
Ngày TTCC:19/07/2019
Đơn vị giao dịch:1 hợp đồng
Tài sản cơ sở:Chỉ số VN30
Biên độ dao động giá:+/-7%
Phương pháp xác định giá thanh toán hàng ngày:Theo quy định của TTLKCK
Phương thức thanh toán:Thanh toán bằng tiền mặt
Bước giá/Đơn vị yết giá:điểm chỉ số
Tỷ lệ ký quỹ ban đầu:13% (Hiệu lực từ ngày 19/10/2018)
Giới hạn vị thế:

Số lượng HĐTL chỉ số VN30/HNX30 tối đa  được nắm giữ trên 1 tài khoản

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp20,000
Nhà đầu tư tổ chức10,000
Nhà đầu tư cá nhân5,000
29/02/2024Chứng khoán phái sinh ngày 01/03/2024: Tâm lý phân vân xuất hiện trở lại
28/02/2024Chứng khoán phái sinh ngày 29/02/2024: Tâm lý lạc quan tiếp tục duy trì
27/02/2024Chứng khoán phái sinh ngày 28/02/2024: Tín hiệu tốt xấu đan xen
26/02/2024Chứng khoán phái sinh ngày 27/02/2024: Rủi ro ngắn hạn vẫn hiện hữu
24/02/2024Chứng khoán phái sinh tuần 26/02-01/03/2024: Khối ngoại quay đầu bán ròng mạnh
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.