HĐTL chỉ số VN30 tháng 07/2019 (HNX: VN30F1907)

VN30 Index Futures July 2019

Ngừng giao dịch

870,80

-7,20 -0,82
18/07/2019 15:00

Mở cửa876.0

Cao nhất877.0

Thấp nhất870.8

KLGD26,981

OI-

Basis-0.01

NN mua150

NN bán25

Cao nhất NY910.9

Thấp nhất NY856.9

KLBQ NY46,958

Beta-

Trending: HPG (67.200) - VNM (51.795) - MWG (41.346) - HVN (32.876) - FPT (29.194)
NgàyMở
cửa
Đóng
cửa
KL
khớp
Thay đổi
18/07/2019876.0870.826,981-7.20 (-0.82%)
17/07/2019881.3878.067,671-2.80 (-0.32%)
16/07/2019877.2880.887,0751.80 (0.20%)
15/07/2019870.2879.0102,3205.40 (0.62%)
12/07/2019883.8873.6109,775-6.40 (-0.73%)
NgàyMã HĐMở
cửa
Đóng
cửa
KL
khớp
Thay đổi
04/08/2020VN30F1M758.0762.0234,99320 (2.70%)
04/08/2020VN30F2M752.5759.094821.50 (2.92%)
04/08/2020VN30F2008758.0762.0234,99320 (2.70%)
04/08/2020VN30F2009752.5759.094821.50 (2.92%)
04/08/2020VN30F2012745.0748.015116.20 (2.21%)
04/08/2020VN30F2103749.0749.09118 (2.46%)
Tháng ĐH:07/2019
Ngày GDĐT:17/05/2019
Ngày GDCC:18/07/2019
Ngày TTCC:19/07/2019
Đơn vị giao dịch:1 hợp đồng
Tài sản cơ sở:Chỉ số VN30
Biên độ giao động giá:+/-7%
Phương pháp xác định giá thanh toán hàng ngày:Theo quy định của TTLKCK
Phương thức thanh toán:Thanh toán bằng tiền mặt
Bước giá/Đơn vị yết giá:điểm chỉ số
Tỷ lệ ký quỹ ban đầu:13% (Hiệu lực từ ngày 19/10/2018)
Giới hạn vị thế:

Số lượng HĐTL chỉ số VN30/HNX30 tối đa  được nắm giữ trên 1 tài khoản

Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp20,000
Nhà đầu tư tổ chức10,000
Nhà đầu tư cá nhân5,000
04/08/2020Chứng khoán phái sinh 05/08/2020: Phe mua áp đảo
03/08/2020Chứng khoán phái sinh 04/08/2020: Giá trị giao dịch giảm mạnh
01/08/2020Chứng khoán phái sinh Tuần 03-07/08/2020: Khối ngoại liên tục mua ròng
30/07/2020Chứng khoán phái sinh 31/07/2020: Khối ngoại liên tục mua ròng
29/07/2020Chứng khoán phái sinh 30/07/2020: VN30-Index tiến gần đường SMA 100 ngày